Kevytyrittäjyys – vaihtoehto yrittäjyydelle ja palkkatyölle

Tavat tehdä työtä muuttuvat tällä hetkellä voimakkaasti. Palkkatyön ja yrittäjyyden rinnalle tarvitaan vaihtoehtoja, jotka ovat joustavia, monimuotoisia ja kokeilemiseen kannustavia. Nykyaikaisessa työelämässä ihmisellä voi olla monta eri roolia samanaikaisesti.

Kevytyrittäjyys, eli itsensätyöllistäminen laskutuspalveluyrityksen kautta, on vaihtoehto yrittäjyydelle ja palkkatyölle. Työn muuttuessa ja työelämän pirstoutuessa, kevytyrittäjyys mahdollistaa itsensä työllistämisen helposti, inspiroi ihmisiä etsimään uusia mahdollisuuksia sekä kannustaa kokeilemaan uusia asioita ja ideoita.

Kevytyrittäjyys lisää työllisyyttä ja vähentää harmaata taloutta. Laskutuspalveluyritykset tarjoavat helpon tavan hoitaa lakisääteiset velvoitteet, jolloin ne tulevat myös hoidetuksi sekä työntekijän että toimeksiantajan näkökulmasta. Myös kotitaloudet voivat kevytyrittäjyyden avulla teettää työtä helpommin, kun työnantajavelvoitteet hoitaa laskutuspalveluyritys.

Monelle kevytyrittäjyys toimii väylänä yrittäjyyteen. Sen avulla voi osoittaa osaamisensa ja testata liikeideaa ennen oman yrityksen perustamista. Vuonna 2017 perustetuista yrityksistä noin kuusi prosenttia syntyi kevytyrittäjyyden kautta.

Kevytyrittäjyys mahdollistaa työllistymisen niissä elämäntilanteissa, joissa kokopäiväinen työ ei ole mahdollista. Esimerkiksi opiskelijat, eläkeläiset ja muut, jotka eivät halua työskennellä kokopäiväisesti, voivat työllistää itsensä helpommin kevytyrittäjinä. Kevytyrittäjyys auttaa myös työ- ja perhe-elämän yhteensovittamisessa.

Uuden työn maailmassa liikutaan joustavasti yli perinteisten rajojen. Uutta työtä syntyy, kun ihmiset uskaltavat yrittää ja myös välillä epäonnistua. Jos ei koskaan kokeilla, ei myöskään synny mitään uutta ja innovatiivista.

Keitä ovat kevytyrittäjät?

Kevytyrittäjä on yrittäjä, jolla ei ole omaa y-tunnusta, vaan hän käyttää laskutuspalvelua talousasioidensa hallinnointiin.

Kevytyrittäjä saa tyypillisesti tulonsa laskutuspalvelun tilittämänä, ennakkoperintälain 13 §:ssä tarkoitettuna palkkana. Kevytyrittäjien asema on nykyään perin selkeä: Verohallinto ohjeistaa kevytyrittäjien veroasioita koskien ohjeessa ”Laskutuspalveluyritysten ja niiden käyttäjien verotuskysymyksiä” (VH/1024/00.01.00/2019).

Kevytyrittäjyys on suosittua: jo yli 150.000 suomalaista käyttää laskutuspalveluita. Suosion taustalla on helppous: kevytyrittäjän ei tarvitse perustaa omaa yritystä, ja laskutuspalvelu on käytettävissä aina tarpeen tullen. Termin ”kevytyrittäjyys” on lanseerannut aikanaan yksi laskutuspalveluyrityksistä, ja käsite on vakiintunut yleiskieleen tarkoittamaan yrittäjyyttä ilman omaa y-tunnusta.

Kevytyrittäjä on usein henkilö, joka on katsonut, että perinteinen yrittäjyys ei syystä tai toisesta sovi hänelle. Hankkiakseen sivu- tai päätoimista toimeentuloa sekä työkokemusta hän työllistää itsensä markkinoimalla omaa toimintaansa ja hankkimalla alansa toimeksiantoja perustamatta omaa yritystä.

Joskus käsitettä ”kevytyrittäjyys” moititaan siitä, että sitä ei mainita laissa. Laissa asiaa käsitellään mm. ”omassa työssä työllistymisenä” ja muilla ilmaisuilla, jotka eivät ole saaneet vastaavaa suosiota yleiskielessä. Toisaalta yritysmuotoa ”toiminimi” ei sitäkään mainita lakitekstissä.

Kevytyrittäjyyden suosion myötä jotkin toimijat ovat alkaneet kutsua perinteistä tilitoimistopalvelua ”kevytyrittäjyydeksi”, vaikka palvelua tarjotaan perinteisille yrittäjille, joilla on oma yritys. Uusi työ ry:n mielestä tällainen markkinointi ei anna oikeaa kuvaa. Kaikki Uusi työ ry:n jäsenyritykset tarjoavat kevytyrittäjyyspalveluita, joissa palvelun käyttäjä ei tarvitse omaa yritystä. Lisäksi jokainen jäsenyritys on sitoutunut seuraamaan toimialan eettistä ohjeistusta.

Moni kevytyrittäjistä perustaa myöhemmin oman yrityksen hankittuaan ensin kokemuksia liikeideansa toimivuudesta. Kevytyrittäjien perustamilla yrityksillä on hyvä ennuste, sillä yrittäjä on ehtinyt luoda oman asiakaskunnan ennen oman yrityksen perustamista. Toisaalta moni toiminimiyrittäjä vaihtaa kevytyrittäjyyteen helpottaakseen taloushallinnon työkuormaa. Laskutuspalveluiden avulla hoidettu kevytyrittäjyys, joka varmistaa lainmukaisten velvoitteiden hoitamisen, onkin merkittävä toimintatapa nostaa työllisyysastetta, edistää yrittäjyyttä sekä alentaa sosiaaliturvan kustannuksia.

Ajankohtaista

Katso lisää Haetaan toiminnanjohtajaa

Työelämä muuttuu ja uudenlaiset työntekemisen muodot ja erilaiset hybridiratkaisut yleistyvät nopeasti. Työ on yksilön hyvinvoinnin kannalta monella tavalla arvokasta ja sen tekemisen tulisi olla aina...

Katso lisää Haetaan toiminnanjohtajaa

Katso lisää 82,3 % kevytyrittäjistä on tyytyväisiä omaan elämäntilanteeseensa

YLE uutisoi 1.9.2021 kevytyrittäjyydestä. Juttukokonaisuudessa annettiin kahden esimerkin avulla ymmärtää kevytyrittäjyyden olevan harmaalla alueella toimivaa ja epäselvän työntekemisen muoto, jota ei ole tunnistettu lainsäädännössä. Tällainen...

Katso lisää 82,3 % kevytyrittäjistä on tyytyväisiä omaan elämäntilanteeseensa

Katso lisää Kevytyrittäjyys vuonna 2021

Kevytyrittäjien määrä ja laskuttamat summat kasvavat kovaa tahtia – eniten tyytymättömyyttä herättävät työttömyysturva sekä epäselvyydet viranomaisten kanssa Selkeä enemmistö eli yli neljä viidesosaa kevytyrittäjistä on...

Katso lisää Kevytyrittäjyys vuonna 2021