Kevytyrittäjyys – vaihtoehto yrittäjyydelle ja palkkatyölle

Tavat tehdä työtä ovat voimakkaassa murroksessa. Palkkatyön ja yrittäjyyden rinnalle tarvitaan vaihtoehtoja, jotka ovat joustavia, monimuotoisia ja kokeilemiseen kannustavia. Nykyaikaisessa työelämässä ihmisellä voi olla monta eri roolia samanaikaisesti.

Kevytyrittäjyys, eli itsensätyöllistäminen laskutuspalveluyrityksen kautta, on vaihtoehto yrittäjyydelle ja palkkatyölle. Kevytyrittäjyys mahdollistaa itsensä työllistämisen helposti, inspiroi ihmisiä etsimään uusia mahdollisuuksia sekä kannustaa kokeilemaan uusia asioita ja ideoita.

Kevytyrittäjyys lisää työllisyyttä ja vähentää harmaata taloutta. Laskutuspalveluyritykset tarjoavat helpon tavan hoitaa lakisääteiset velvoitteet, jolloin ne tulevat myös hoidetuksi sekä työntekijän että toimeksiantajan näkökulmasta. Myös kotitaloudet voivat kevytyrittäjyyden avulla teettää työtä helpommin, kun työnantajavelvoitteet hoitaa laskutuspalveluyritys.

Monelle kevytyrittäjyys toimii väylänä yrittäjyyteen. Sen avulla voi osoittaa osaamisensa ja testata liikeideaa ennen oman yrityksen perustamista.

Kevytyrittäjyys mahdollistaa työllistymisen niissä elämäntilanteissa, joissa kokopäiväinen työ ei ole mahdollista. Esimerkiksi opiskelijat, eläkeläiset ja muut, jotka eivät halua työskennellä kokopäiväisesti, voivat työllistää itsensä helpommin kevytyrittäjinä. Kevytyrittäjyys auttaa myös työ- ja perhe-elämän yhteensovittamisessa.

Uuden työn maailmassa liikutaan joustavasti yli perinteisten rajojen. Uutta työtä syntyy, kun ihmiset uskaltavat yrittää ja myös välillä epäonnistua. Jos ei koskaan kokeilla, ei myöskään synny mitään uutta ja innovatiivista.

Keitä ovat kevytyrittäjät?

Kevytyrittäjällä tarkoitetaan pääasiassa yrittäjää, jolla ei ole omaa y-tunnusta, vaan hän käyttää laskutuspalvelua talousasioidensa hallinnointiin. Nykyään moni laskutuspalvelu tarjoaa yrittäjille myös y-tunnuksellisia palveluita. Kevytyrittäjä on usein henkilö, joka on katsonut, että perinteinen yrittäjyys ei syystä tai toisesta sovi hänelle. Hankkiakseen sivu- tai päätoimista toimeentuloa sekä työkokemusta hän työllistää itsensä markkinoimalla omaa toimintaansa ja hankkimalla alansa toimeksiantoja perustamatta omaa yritystä.

Kevytyrittäjä saa tyypillisesti tulonsa laskutuspalvelun tilittämänä, ennakkoperintälain 13 §:ssä tarkoitettuna palkkana. Verohallinto ohjeistaa kevytyrittäjien veroasioita koskien ohjeessa ”Laskutuspalveluyritysten ja niiden käyttäjien verotuskysymyksiä” (VH/1024/00.01.00/2019).

Kevytyrittäjyys on suosittua: vuoden 2021 lopussa pelkästään Uusi työ ry:n jäsenyrityksillä on 217 000 käyttäjää. Suosion taustalla on helppous: kevytyrittäjän ei tarvitse perustaa omaa yritystä, ja laskutuspalvelu on käytettävissä aina tarpeen tullen. Kaikki Uusi työ ry:n jäsenyritykset tarjoavat kevytyrittäjyyspalveluita, joissa palvelun käyttäjä ei tarvitse omaa yritystä. Lisäksi jokainen jäsenyritys on sitoutunut seuraamaan toimialan eettistä ohjeistusta.

Moni kevytyrittäjistä perustaa myöhemmin oman yrityksen hankittuaan ensin kokemuksia liikeideansa toimivuudesta. Kevytyrittäjien perustamilla yrityksillä on hyvä ennuste, sillä yrittäjä on ehtinyt luoda oman asiakaskunnan ennen oman yrityksen perustamista. Toisaalta moni toiminimiyrittäjä vaihtaa kevytyrittäjyyteen helpottaakseen taloushallinnon työkuormaa. Laskutuspalveluiden avulla hoidettu kevytyrittäjyys tarjoaa helpon työllistymisen kanavan, jolla voi samalla varmistaa lainmukaisten velvoitteiden hoitamisen.

Ajankohtaista

Katso lisää Uusi työ ry:n jäsenyritykset ehkäisevät työperäistä hyväksikäyttöä: Rakennusalalle määritelty vähimmäistuntihinta

Uusi työ ry:n jäsenyritykset ovat määrittäneet järjestelmiinsä rakennusalan tuntihinnoittelulle 20 euron vähimmäismäärän. Perusteena toimenpiteelle on rakennusalalla ilmenneet toimeksiantajista johtuvat epäkohdat, kuten työntekijöiden naamiointi kevytyrittäjiksi. Alilaskutustapauksissa...

Katso lisää Uusi työ ry:n jäsenyritykset ehkäisevät työperäistä hyväksikäyttöä: Rakennusalalle määritelty vähimmäistuntihinta

Katso lisää Muutos Uusi työ ry:n jäsenkunnassa – Määrätietoinen työ vastuullisen kevytyrittäjyyden puolesta jatkuu

Uusi työ ry:n jäsenyritykset ovat sitoutuneet edistämään vastuullista kevytyrittäjyyttä ja noudattavat yhdistyksen eettisiä periaatteita. Uusi työ ry etsii jatkuvasti keinoja parantaa toimialan vastuullisuutta, josta tuoreimpana...

Katso lisää Muutos Uusi työ ry:n jäsenkunnassa – Määrätietoinen työ vastuullisen kevytyrittäjyyden puolesta jatkuu

Katso lisää Uusi työ ry: Valekevytyrittäjyys ja toimeksiantajien piittaamattomuus kitkettävä rakennusalalta

Uusi työ ry on huolissaan rakennusalalle pesiytyneestä ilmiöstä, jossa työsuhde naamioidaan kevytyrittäjyydeksi. ”Julkisuudessa olleet tiedot Tampereen työmaalta paljastuneesta laaja-alaisesta ukrainalaisten sotapakolaisten hyväksikäytöstä ovat järkyttäviä eivätkä...

Katso lisää Uusi työ ry: Valekevytyrittäjyys ja toimeksiantajien piittaamattomuus kitkettävä rakennusalalta