Uusi työ ry:n jäsenyritykset ehkäisevät työperäistä hyväksikäyttöä: Rakennusalalle määritelty vähimmäistuntihinta

Uusi työ ry:n jäsenyritykset ovat määrittäneet järjestelmiinsä rakennusalan tuntihinnoittelulle 20 euron vähimmäismäärän. Perusteena toimenpiteelle on rakennusalalla ilmenneet toimeksiantajista johtuvat epäkohdat, kuten työntekijöiden naamiointi kevytyrittäjiksi.

Alilaskutustapauksissa jäsenyritysten asiakaspalvelu ottaa aina yhteyttä kevytyrittäjään ja varmistaa, ymmärtääkö hän olevansa kevytyrittäjä ja onko kevytyrittäjyys oma valinta, sekä ymmärtääkö kevytyrittäjä oikeutensa ja velvollisuutensa. Lisäksi kevytyrittäjälle kerrotaan toimialan keskimääräinen laskutustaso. Erityisen alttiita väärinkäytöksille ovat ulkomaalaiset kevytyrittäjät. Heille kerrotaan, minkä viranomaistahojen puoleen he voivat kääntyä sekä pyritään tukemaan heitä löytämään toinen toimeksiantaja.

Toimenpide on poikkeuksellinen, sillä yrittäjätyössä hinnoittelun määrittää yrittäjä itse.

–  Julkisuudessa olleiden tietojen perusteella rakennusalalla työperäinen hyväksikäyttö on valitettavan yleistä, joten katsoimme toimenpiteen tarpeelliseksi. Vähimmäistuntihinnoittelulla pääsemme tarttumaan mahdollisiin hyväksikäyttötapauksiin sekä opastamaan mahdollisesti alilaskuttavia käyttäjiä, Uusi työ ry:n puheenjohtaja Saija Hellstén perustelee.

Jos keskustelussa kevytyrittäjän kanssa käy ilmi, ettei hän ole ymmärtänyt olevansa kevytyrittäjä, ollaan yhteydessä toimeksiantajaan ja selvitetään tilannetta tarkemmin. Tarvittaessa välitetään tieto eteenpäin viranomaisille.

Rakennusalan vähimmäistuntilaskutus on otettu käyttöön kaikissa Uusi työ ry:n kevytyrittäjyyspalvelujäsenyrityksissä (Eezy Kevytyrittäjät, Floy, Laskuttamo, Odeal, UKKO.fi) helmikuun aikana. Kevytyrittäjyyspalveluille ohjelmistoja tarjoava Aalto Business on määritellyt saman vähimmäisrajan omiin järjestelmiinsä ja tiedottaa asiakkaitaan muutoksesta ja sen perusteista.

Alihinnoittelutapauksissa jäsenyritys tarkistaa aina, laskuttaako samaa toimeksiantajaa useampi kevytyrittäjä. Jos keskustelussa kevytyrittäjän kanssa käy ilmi, että toimeksiantaja on määrittänyt laskutushinnan, joka selkeästi alittaa asianmukaisen korvauksen, ottaa jäsenyritys yhteyttä toimeksiantajaan. Jos toimeksiantaja ei ole valmis tarkastamaan laskutushintaa kohtuulliselle tasolle tai toistuvasti maksaa alihintaa ammattitaitoisille kevytyrittäjille, toimeksiantaja suljetaan pois kaikkien jäsenyritysten palveluista.

Vastuullisella kevytyrittäjyydellä on myös harmaan talouden kitkennässä merkittävä rooli. Moni työ, joka muuten teetettäisiin pimeänä, on kevytyrittäjyyden ansiosta vakuutettua ja verotettua.

Kaikki Uusi työ ry:n jäsenyritykset ovat sitoutuneet toimialan eettisiin periaatteisiin, joihin sisältyy muun muassa käyttäjän henkilöllisyyden varmistaminen. Uusi työ ry:n jäsenyritysten kevytyrittäjillä on aina voimassa olevat tapaturma- ja vastuuvakuutukset ja kevytyrittäjiä autetaan ja muistutetaan YEL-velvollisuudesta, kun vakuutusvelvollisuus täyttyy.

Julkisuudessa olleiden tietojen perusteella toimeksiantajat hyväksikäyttävät häikäilemättömästi etenkin ulkomaalaisten tekijöiden tietämättömyyttä työnteon eri tavoista ja niihin sovellettavista säännöistä.

– Tapaukset, joissa työnantaja on naamioinut usein ulkomaalaiset työntekijänsä alipalkatuiksi kevytyrittäjiksi, ovat johtaneet tilanteeseen, joissa moni osa rakennuttajista on ongelmien pelossa sulkenut omaehtoiset, ammattitaitoiset kevytyrittäjät kokonaan työmailta pois. Toivomme suurempaa vastuuta myös rakennuttajilta, koska nykyinen tilanne on kaikille kestämätön. Hyväksikäyttö on kitkettävä ja samalla omaehtoisten kevytyrittäjien työllistyminen mahdollistettava, Uusi työ ry:n toiminnanjohtaja Jenni Karjalainen painottaa.

Uusi työ ry:n eettiset periaatteet

Lisätiedot:

Uusi työ ry:n toiminnanjohtaja Jenni Karjalainen, puhelin 040 751 5496

Uusi työ ry:n hallituksen puheenjohtaja Saija Hellstén, puhelin 040 551 5189