50% av lättföretagare är lönetagare och 50% i annan arbetsförhållande

Läsa mer

82% ska fortsätta som lättföretagare om ett år

Läsa mer

89% känner att lättföretagande passar deras livssituation

Läsa mer

82% känner att de kan helt använda sina tidigare yrkeskunskaper

Läsa mer

Antalet lättföretagare har blivit över sjufaldig under sex år.

2013:
20 000 lättföretagare
2019:
153 000 lättföretagare
Läsa mer