28 % av lättföretagare är lönetagare och 17 % jobbar som lättföretagare fulltidgt

Läsa mer

82% av lättföreteagere är nöjda

Läsa mer

Var tredje har jobbat som lättföretagare i 2-5 år

Läsa mer

69 % av lättföretagare skall fortsätta antingen del- eller fulltid

Läsa mer

Antalet lättföretagare har blivit över sjufaldig under sex år.

2013:
20 000 lättföretagare
2019:
153 000 lättföretagare
Läsa mer