50% av lättföretagare är lönetagare och 50% i annan arbetsförhållande

Läsa mer

76 ska fortsätta som lättföretagare om ett år

Läsa mer

85% känner att lättföretagande passar deras livssituation

Läsa mer

82% känner att de kan helt använda sina tidigare yrkeskunskaper

Läsa mer

Antalet lättföretagare har blivit över femfaldig under fem år.

2013:
20 000 lättföretagare
2018:
110 000 lättföretagare
Läsa mer