Kontaktinformation

Mer information av föreningen får du från ordförande i Nya arbetet Aleksi Rautavuori eller vice ordförande Saija Hellstén. Ytterligare information av enstaka företag får du på företagens egna webbsidor och från företagens företrädare.

UKKO.fi
Verkställande direktör, Aleksi Rautavuori, aleksi.rautavuori@ukko.fi, 040 631 7141

Eezy Kevytyrittäjät
Verkställande direktör, Saija Hellstén, saija.hellsten@eezy.fi, puh. 040 551 5189

Free-Laskutus
Verkställande direktör, Joonas Tuompo, joonas@freelaskutus.fi, puh. 040 187 6486

Odeal
Oliver Lassila, oliver.lassila@odeal.fi

Ota yhteyttä