Statistik

Utvecklingen av antalet lättföretagare

Antalet lättföretagare ökar kraftigt. För att det är en allt vanligare sysselsättningsform, är det viktigt att lättföretagande och all egenanställning ska erkännas i lagstiftningen.

År                    Antalet lättföretagare

2013                ca 20 000

2014                ca 32 000

2015                ca 50 000

2016                ca 70 000

2017                ca 85 000

2018 (uppskattning)   ca 110 000

 

Källa: Information om antalet lättföretagare baseras på informationen från medlemföretag.  Föreningen representerar ungefär 95% av omsättningen i faktureringsbranschen.

 

Utvecklingen av omsättningen inom branschen

Branschen ökar kraftigt.

År                    Företagens omsättning inom branschen

2013                37,7 meur

2014                60,6 meur

2015                86,4 meur

2016                107,4 meur

2017                116,1 meur

2018 (uppskattning)   142,9 meur

 

Källa: Information om företagens omsättning inom branschen baseras på informationen från medlemföretag.  Föreningen representerar ungefär 95% av omsättningen i faktureringsbranschen.

 

Företag grundat i Finland 2017

Cirka 10% av företag som grundades 2017 föddes genom lättföretagande.

Företag grundat 2017                                    ca 33 000

Företag fötts genom lättföretagande 2017              ca 3300

Källa: Information om antalet lättföretagare baseras på informationen från medlemföretag.  Föreningen representerar ungefär 95% av omsättningen i faktureringsbranschen.

 

Lättföretagares bakgrundinformation

Kön                 Manlig 64%, kvinnlig 36%

Ålder               Under 20 1%, 20-30 9%, 31-45 40%, 46-57 34%, 58- 16%

Boplats                              Nyland 41%, Birkaland 11%, Egentliga Finland 11%, Norra Österbotten 5%, Övriga Finland (inkl. Åland) 32%

Utbildning                         Högre högskoleexamen eller doktor 22%, lägre högskoleexamen eller institut 31%, andra graden/ yrkesskola 34%, grundnivå 13%

Källa: En gemensam undersökning av Sitra och Eezy 2016 (N=1115)

 

Branschfördelning

Lättföretagare arbetar på olika branscher.

Buggbransch, industri, el-, vatten- eller avfallstjänst, transport                  25 %

Styrelse och hjälptjänst                                                         22 %

Konst, underhållning och förströelse                                    21 %

Information och kommunikation                                           15 %

Vetenskaplig och teknisk verksamhet                                               9 %

Utbildning                                                                  8 %

Källa: En gemensam undersökning av Sitra och Eezy 2016 (N=1115)

 

Lättföretagares huvudsakliga befattningsbeskrivningar

Lättföretagande passar flera olika livssituationer.

Lönearbetare             50 %

Studerande                 14 %

Pensionär                   12 %

Arbetslös                    9 %

Annat              15 %

 

Källa: Publikationer från arbets- och näringsministeriet 13/2017

 

Uppdragsgivare

Nästan ett hälfte av uppdragsgivare något annat än företag

Företag                                                                       55 %
Yksityishenkilö                                                30 %
Kommun                                                                     7 %
Föreningar, organisationer, institut, parti, församlingar, landsgårdar                     6 %
Stat                                                                 2 %

Källa: En gemensam undersökning av Sitra och Eezy 2016 (N=1115)

 

Motiven för lättföretagande

 

Lättföretagare är nöjda med sitt val (andelen som svarat ”Instämmer helt”)

 

Lättföretagande passar min livssituation                                          85 %

Baserar helt på mina tidigare yrkeskunskaper                                 82 %

Jag får sysselsätta mig på ett sätt jag gillar och njuter av                            78 %

Lättföretagande är ett lämpligt val för att mitt arbete är så småskaligt                 76 %

 

Källa: En gemensam undersökning av Sitra och Eezy 2016 (N=1115)

 

Lättföretagande är oftast tillfälligt

Verksamhet som lättföretagare

Tillfälligt         61%

Heltid  22%

Deltid  17%

Källa: En gemensam undersökning av Sitra och Eezy 2016 (N=1115)

 

Fortsättande som lättföretagare

 Tre av fyra ska fortsätta som lättföretagare om ett år.

 Ska du fortsätta som lättföretagare om ett år?

Antagligen                 49 % av svarare

Ja, definitivt               27 %

Vet ej             21 %

Ska inte                       3 %

Källa: En gemensam undersökning av Sitra och Eezy 2016 (N=1115)

 

Lättföretagare är nöjda bland annat med lätthet och arbetetsföretagarkaraktär

Vad är du mycket nöjd med?

  • ”Lätthet, flexibilitet, frihet”
  • ”Lätt byråkrati”
  • ”Lönen betalas ut i tid”
  • ”Jag kan jobba hemifrån på min egen takt”
  • ”Lätt sätt att starta ’företagande'”
  • ”Ett underbart sätt att tjäna extrainkomst och uppehålla yrkeskunskaper”
  • ”Jag kan påverka min arbetstid”
  • ”Frihet att välja uppdragsgivare”
  • ”Mindre stress. Om det inte finns arbete, finns det inga kostnader heller.”

Källa: En gemensam undersökning av Sitra och Eezy 2016 (N=1115)