Statistik

Utvecklingen av antalet lättföretagare

Antalet lättföretagare ökar kraftigt. För att det är en allt vanligare sysselsättningsform, är det viktigt att lättföretagande och all egenanställning ska erkännas i lagstiftningen.

År Antalet lättföretagare

2013 ca 20 000

2014 ca 32 000

2015 ca 50 000

2016 ca 70 000

2017 ca 85 000

2018 ca 113 000

2019 ca 122 000

Källa: Information om antalet lättföretagare baseras på informationen från medlemföretag. Föreningen representerar ungefär 95% av omsättningen i faktureringsbranschen.

Utvecklingen av omsättningen inom branschen

Branschen ökar kraftigt.

År Företagens omsättning inom branschen

2013 37,7 meur

2014 60,6 meur

2015 86,4 meur

2016 107,4 meur

2017 116,1 meur

2018 150,7 meur

2019 185,3 meur

Källa: Information om företagens omsättning inom branschen baseras på informationen från medlemföretag. Föreningen representerar ungefär 95% av omsättningen i faktureringsbranschen.

Företag grundat i Finland 2017

Cirka 10% av företag som grundades 2017 föddes genom lättföretagande.

Företag grundat 2017 ca 33 000

Företag fötts genom lättföretagande 2017 ca 3300

Källa: Information om antalet lättföretagare baseras på informationen från medlemföretag. Föreningen representerar ungefär 95% av omsättningen i faktureringsbranschen.

Lättföretagares bakgrundinformation

Kön Manlig 64%, kvinnlig 36%

Ålder Under 20 1%, 20-30 9%, 31-45 40%, 46-57 34%, 58- 16%

Boplats Nyland 41%, Birkaland 11%, Egentliga Finland 11%, Norra Österbotten 5%, Övriga Finland (inkl. Åland) 32%

Utbildning Högre högskoleexamen eller doktor 22%, lägre högskoleexamen eller institut 31%, andra graden/ yrkesskola 34%, grundnivå 13%

Källa: En gemensam undersökning av Sitra och Eezy 2016 (N=1115)

Branschfördelning

Lättföretagare arbetar på olika branscher.

Buggbransch, industri, el-, vatten- eller avfallstjänst, transport 25 %

Styrelse och hjälptjänst 22 %

Konst, underhållning och förströelse 21 %

Information och kommunikation 15 %

Vetenskaplig och teknisk verksamhet 9 %

Utbildning 8 %

Källa: En gemensam undersökning av Sitra och Eezy 2016 (N=1115)

Lättföretagares huvudsakliga befattningsbeskrivningar

Lättföretagande passar flera olika livssituationer.

Lönearbetare 50 %

Studerande 14 %

Pensionär 12 %

Arbetslös 9 %

Annat 15 %

Källa: Publikationer från arbets- och näringsministeriet 13/2017

Uppdragsgivare

Nästan ett hälfte av uppdragsgivare något annat än företag

Företag 55 %
Yksityishenkilö 30 %
Kommun 7 %
Föreningar, organisationer, institut, parti, församlingar, landsgårdar 6 %
Stat 2 %

Källa: En gemensam undersökning av Sitra och Eezy 2016 (N=1115)

Motiven för lättföretagande

Lättföretagare är nöjda med sitt val (andelen som svarat ”Instämmer helt”)

Lättföretagande passar min livssituation 85 %

Baserar helt på mina tidigare yrkeskunskaper 82 %

Jag får sysselsätta mig på ett sätt jag gillar och njuter av 78 %

Lättföretagande är ett lämpligt val för att mitt arbete är så småskaligt 76 %

Källa: En gemensam undersökning av Sitra och Eezy 2016 (N=1115)

Lättföretagande är oftast tillfälligt

Verksamhet som lättföretagare

Tillfälligt 61%

Heltid 22%

Deltid 17%

Källa: En gemensam undersökning av Sitra och Eezy 2016 (N=1115)

Fortsättande som lättföretagare

Tre av fyra ska fortsätta som lättföretagare om ett år.

Ska du fortsätta som lättföretagare om ett år?

Antagligen 49 % av svarare

Ja, definitivt 27 %

Vet ej 21 %

Ska inte 3 %

Källa: En gemensam undersökning av Sitra och Eezy 2016 (N=1115)

Lättföretagare är nöjda bland annat med lätthet och arbetetsföretagarkaraktär

Vad är du mycket nöjd med?

  • ”Lätthet, flexibilitet, frihet”
  • ”Lätt byråkrati”
  • ”Lönen betalas ut i tid”
  • ”Jag kan jobba hemifrån på min egen takt”
  • ”Lätt sätt att starta ’företagande'”
  • ”Ett underbart sätt att tjäna extrainkomst och uppehålla yrkeskunskaper”
  • ”Jag kan påverka min arbetstid”
  • ”Frihet att välja uppdragsgivare”
  • ”Mindre stress. Om det inte finns arbete, finns det inga kostnader heller.”

Källa: En gemensam undersökning av Sitra och Eezy 2016 (N=1115)