Tilastotietoa

Kevytyrittäjyys 2022

Uusi työ ry:n Kantarilla keväällä 2022 teettämän kyselytutkimuksen mukaan kevytyrittäjistä 82 prosenttia on tyytyväisiä elämäntilanteeseensa.  30 prosenttia kertoi olevansa hyvin tyytyväisiä ja 52 prosenttia melko tyytyväisiä. Tyytymättömiä oli kymmenesosa.

Keskiarvoa useammin tyytyväisiä olivat yksinomaan kevytyrittäjinä itsensä työllistävät, joissa hyvin tyytyväisiä oli 38 prosenttia. Eläkeläisistä hyvin tyytyväisiä oli puolet. Eläkeläisiä käyttäjistä on jo 14 prosenttia.

Syyt kevytyrittäjyyden valitsemiseen olivat säilyneet pitkälti samoina kuin aikaisempina vuosina. Sen koettiin sopivan työn pienimuotoisuuteen (40 %), elämäntilanteeseen (35 %) ja kevytyrittäjänä saa tehdä töitä, joista todella pitää ja nauttii (25 %). Joka kymmenes oli päätynyt kevytyrittäjäksi muiden vaihtoehtojen puutteessa.

Kevytyrittäjyyden parhaina puolina nähdään aiempien vuosien tapaan vähäinen byrokratia (55 %), toiminnan helppous (54 %) ja joustavuus (41 %). Mahdollisuuden vaikuttaa omiin työaikoihin mainitsi hyväksi puoleksi aiempaa useampi (2022 38 %, 2021 29 %).

Kokopäiväisinä palkansaajina työskentelevien sivutoimisten kevytyrittäjien osuus oli lähes kaksinkertaistunut (15 prosentista 28:aan) samalla kun pääasiallisesti itsensä kevytyrittäjinä työllistävien ja freelancereiden määrä oli laskenut (30 prosentista 17:ään).

Hankalaksi kevytyrittäjyydessä koettiin työttömyysturva (47 %), turva sairauden varalle (42 %) sekä verotukseen liittyvät asiat (41 %). Viranomaisten tietämyksen kevytyrittäjyydestä mainitsi kehityskohteena 36 prosenttia (49 % vuonna 2021). 

Valtaosa kyselyn vastanneista aikoo jatkaa kevytyrittäjänä.  Yli puolet (52 %) suunnittelee jatkavansa sivutoimisena kevytyrittäjänä ja noin kuudesosa (17 %) kokoaikaisena. Kokoaikaisen työsuhteen toivoo löytävänsä 13 prosenttia.

(Uusi työ ry & Kantar: Kevytyrittäjyys 2022.)

Kevytyrittäjyys 2021

Kevytyrittäjistä noin 30 prosenttia työllistää itsensä ainoastaan laskutuspalvelun kautta. Noin 15 prosenttia työskentelee kevytyrittäjänä kokopäiväisen palkkatyön ohessa. 

Yleisimmät syyt kevytyrittäjyyden valitsemiseen ovat, että laskutuspalvelun käyttö sopii elämäntilanteeseen (38 %), laskutuspalvelu sopii työn pienimuotoisuuteen (34 %) ja haluttomuus perustaa yritystä (33 %). Joka viides vastaaja kertoo halunneensa helpon tavan tehdä lisätöitä ja samoin joka viidennelle kevytyrittäjyys on keino tehdä töitä, joista todella pitää ja nauttii.

Parhaana laskutuspalveluissa pidetään toiminnan helppoutta (61 %), byrokratian vähentymistä (53 %), joustavuutta (39 %),  helppoa tapaa aloittaa yrittäminen (36 %) ja vapautta (36 %). 82 prosenttia on elämäntilanteeseensa kevytyrittäjänä hyvin tai melko tyytyväinen. Oman yrityksen perustamista suunnittelee noin joka viides. 

Kehitettävää kevytyrittäjät näkevät etenkin työttömyysturvassa (62 %) ja turvassa sairauden varalle (54 %).

Kevytyrittäjyyden plussia

”Olen kehittynyt ammatissani ja saanut kokemusta yrittäjän näkökulmasta.”

”Saa olla oma pomonsa ja ei ole oman yhtiön paperitöitä riesana.”

”Laskuttaminen ja palkan saaminen ylipäätään on paljon helpompaa kuin perus palkkatyössä. Saa päättää omat työajat.”

”Koska voin itse päättää miten, missä ja milloin teen töitä.”

”Minun ei tarvitse miettiä byrokratiaa vaan voin keskittyä tekemiseen. Voin vapaammin valikoida kenelle teen töitä. Matalat kiinteät kustannukset.” 

(Lähde: Kevytyrittäjyys vuonna 2021. Uusi työ ry:n kysely yhteistyössä Kantar TNS Oy:n kanssa.)

Tilastotietoa

Jäsenyritysten liikevaihdon kehitys 

Toimiala on jatkuvassa kasvussa. Vuonna 2021 Uusi työ ry:n jäsenyritysten yhteenlaskettu liikevaihto oli lähes 230 meur. Uusi työ ry:n jäsenyritykset edustavat markkinasta arviolta 80 prosenttia liikevaihdolla mitattuna. 

Jäsenyritysten liikevaihto on jatkuvassa kasvussa.
Vuonna 2021 jäsenyritysten liikevaihto oli lähes 230 miljoonaa euroa.

Kevytyrittäjien määrän kehitys

Kevytyrittäjien määrä kasvaa nopeasti. Koska kyseessä on yhä yleisempi työn tekemisen muoto, on tärkeää, että itsensätyöllistäminen, kevytyrittäjyys mukaan lukien, huomioitaisiin lainsäädännössä.

Kevytyrittäjien määrän kehitys, Uusi työ ry:n tilasto.
Kevytyrittäjien määrä on jatkuvassa kasvussa. Vuoden 2021 lopussa Uusi työ ry:n jäsenyrityksiin oli rekisteröitynyt lähes 217 000 kevytyrittäjää.

 

Ajankohtaista

Katso lisää Uusi työ ry:n jäsenyritykset ehkäisevät työperäistä hyväksikäyttöä: Rakennusalalle määritelty vähimmäistuntihinta

Uusi työ ry:n jäsenyritykset ovat määrittäneet järjestelmiinsä rakennusalan tuntihinnoittelulle 20 euron vähimmäismäärän. Perusteena toimenpiteelle on rakennusalalla ilmenneet toimeksiantajista johtuvat epäkohdat, kuten työntekijöiden naamiointi kevytyrittäjiksi. Alilaskutustapauksissa...

Katso lisää Uusi työ ry:n jäsenyritykset ehkäisevät työperäistä hyväksikäyttöä: Rakennusalalle määritelty vähimmäistuntihinta

Katso lisää Muutos Uusi työ ry:n jäsenkunnassa – Määrätietoinen työ vastuullisen kevytyrittäjyyden puolesta jatkuu

Uusi työ ry:n jäsenyritykset ovat sitoutuneet edistämään vastuullista kevytyrittäjyyttä ja noudattavat yhdistyksen eettisiä periaatteita. Uusi työ ry etsii jatkuvasti keinoja parantaa toimialan vastuullisuutta, josta tuoreimpana...

Katso lisää Muutos Uusi työ ry:n jäsenkunnassa – Määrätietoinen työ vastuullisen kevytyrittäjyyden puolesta jatkuu

Katso lisää Uusi työ ry: Valekevytyrittäjyys ja toimeksiantajien piittaamattomuus kitkettävä rakennusalalta

Uusi työ ry on huolissaan rakennusalalle pesiytyneestä ilmiöstä, jossa työsuhde naamioidaan kevytyrittäjyydeksi. ”Julkisuudessa olleet tiedot Tampereen työmaalta paljastuneesta laaja-alaisesta ukrainalaisten sotapakolaisten hyväksikäytöstä ovat järkyttäviä eivätkä...

Katso lisää Uusi työ ry: Valekevytyrittäjyys ja toimeksiantajien piittaamattomuus kitkettävä rakennusalalta