I framgångsrika Finland har alla rätt att arbeta!

Förändringen i arbetslivet är en möjlighet som ska gripas nu

Det finns mycket tal om förändring i arbetet och arbetslivet. Själva arbetet är ändå inte i vändpunkt: det arbetas och kommer att arbetas i framtiden. Istället kommer miljön för sysselsättning att ändras. Likaså ändras förutsättningar och sätten att arbeta. Vad strävas med arbetande ändras. Också hur arbetande regleras ska ändras.

Genom att reagera snabbt och flexibelt på förändringar i arbetslivet kan Finland bäst få nytta av möjligheterna under tjurmarknaden.

Det borde alltid vara lönsamt att arbeta och driva. Alla borde kunna anställa sig lätt och på det sättet som passar dem bäst. Det uppstår hela tiden nya anlitandeformer och sätten organisera arbetet som förutsätter snabba ändringar i lagstiftningen och socialskyddet.

Nya arbete rf vill delta i diskussionen om hur lagstiftningen och socialskyddet borde utvecklas.Det är lättare att anpassa termer och regler till ändringen än att försöka tvinga ändringen till nuvarande regler.

Vårt sätt et se arbetslivet är arkaisk. Nödvändiga kunskaper, arbetets innehåll, förhållandet mellan arbetsgivare och anställda, sättet att arbeta, arbetets betydelse.. Nu behöver vi gemensamma åsikter och beslut att svara på utmaningar idag och i framtiden. Nya arbetet rf vill vara med att bestämma arbetets framtid och skapa Finlands framgång.

Sysselsättningen är en avgörande faktor i ekonomiska tillväxten, människors välmående och den offentliga ekonomins uthållighet.

I politiken vanligen diskuteras ekonomiska elementer som gäller arbetet och undras hur mycket kan sparas om sysselsättningsgrad ökar ett särskilt antal. Arbete betyder mycket mera. Det har inte bara instrumentellt värde utan också egenvärde. Arbete kan skapa belåtenhet och framgång. Det binder människor i samhället och förminskar social marginalisering.

Nya fenomen kräver nya lösningar, därför lättföretagande

Bredvid det regelbundna lönearbete finns det fenomen och anlitandeformer som blir allt vanligare och förändrar sätten att sysselsätta sig. Bland annat kan nämnas egenanställning, delningsekonomi, plattformsekonomi, att ha flera anställningar, hybridyrken och lättföretagande. Kännetecknande för alla är att gränsen mellan arbetsgivare, anställd och företagare blir oklarare. Vändpunkten i arbetslivet skapar nytt arbete.

Ändringar i arbetslivet lätt anses att skära ner rättigheter. Egenanställning borde inte skära ner rättigheter utan ge frihet.

Det nya arbetet är flexibelt, mångsidigt och nätverkat. Det är viktigt att våga prova nytt och har möjligheter och många olika roller även samtidigt. Arbetstagare i olika ålder och med olika bakgrund borde få sysselsätta sig med någonting betydelsefullt. Alla slags potential behövs. I världen av det nya arbetet överskrids de traditionella gränserna flexibelt. Nytt arbete föds när vi vågar modigt prova saker och också ibland misslyckas. Om någonting nytt aldrig provas, ska nya saker inte heller födas.

Egenanställning ökar sysselsättning och måste därför erkännas som en ny anlitandeform bredvid bl.a. företagande och lönearbete.

Terminologin som gäller lättföretagande passar inte inte i tradionell avdelning i företagare och lönetagare. Egenanställda som arbetar genom ett faktureringsföretag kan vara lönetagare ur beskattningens synvinkel även om de inte skulle känna sig lönetagare.

Lättföretagande måste anses som tredje alternativ bredvid företagande och lönearbete. Det ger arbetsmarknaden en ny dimension och öppnar tillgång på arbetsmarknad för dem som inte har möjlighet eller intresse för själva företagande med sina risker och förpliktelser eller för lönearbete med sina rättigheter och begränsningar.

Lättföretagande befriar hundratusentals finländare att arbeta på sina egna villkor utan att ändå kränka de andras rättigheter. Det är en fördel för alla att människors styrkor och potential ska bättre användas.