Menestyvässä Suomessa kaikilla on oikeus tehdä työtä!

Työelämän muutos on mahdollisuus, johon on tartuttava nyt

Työn ja työelämän muutoksesta puhutaan paljon. Työ itsessään ei kuitenkaan ole murroksessa, työtä tehdään ja tullaan tekemään jatkossakin. Työn tekemisen ympäristö sen sijaan muuttuu, samoin vaatimukset työnteolle ja tapa tehdä työtä muuttuvat. Se, mitä työnteolla tavoitellaan, muuttuu. Myös sen, miten työntekoa säädellään, tulee muuttua.

Reagoimalla työelämän muutoksiin nopeasti ja joustavasti, Suomi hyötyy parhaiten noususuhdanteen tuomista mahdollisuuksista

Työn tekemisen ja työn teettämisen tulisi olla aina kannattavaa. Jokaisen tulee voida työllistää itsensä helposti ja itselleen parhaiten sopivalla tavalla. Työn tekemisen tapoihin ja organisoimiseen syntyy koko ajan uusia muotoja, mikä edellyttää nopeitakin muutoksia lainsäädännössä ja sosiaaliturvassa.

Uusi työ ry haluaa osallistua keskusteluun siitä, miten lainsäädäntöä ja sosiaaliturvaa tulisi kehittää. On parempi sopeuttaa termit ja säännöt muutokseen kuin yrittää pakottaa muutos sääntöihin

Se, miten työelämää katsomme – tarvittava osaaminen, työn sisältö, työnantajan ja työntekijän välinen suhde, tapa tehdä työtä, työn merkitys – on peräisin menneisyydestä. Nyt tarvitaan yhteistä näkemystä ja päätöksentekoa, jolla vastataan tämän päivän ja tulevaisuuden haasteisiin. Uusi työ ry haluaa olla mukana määrittämässä työnteon tulevaisuutta ja luomassa menestyvää Suomea.

Työllisyys on talouskasvun, ihmisten hyvinvoinnin ja julkisen talouden kestävyyden keskeinen tekijä

Poliittiset päätöksentekijät keskustelevat yleensä työhön liittyvistä taloudellisista elementeistä ja pohtivat, miten paljon säästöjä saadaan aikaan, jos työllisyys kasvaa tietyn prosentin. Työ merkitsee myös paljon muuta. Sillä on välinearvon lisäksi myös itseisarvo. Parhaimmillaan työ tuottaa mielihyvää ja onnistumisen kokemuksia. Työnteko pitää kiinni yhteiskunnassa ja ehkäisee syrjäytymistä.

Uudet ilmiöt vaativat uusia termejä ja käsitteitä, siksi kevytyrittäjyys

Säännöllisen palkkatyön rinnalla yleistyviä ja työn tekemisen tapoja muuttavia ilmiöitä ovat esimerkiksi itsensätyöllistäminen, alustatalous, jakamistalous, monityösuhteisuus, hybridiammatit ja kevytyrittäjyys. Näille on ominaista työnantajan, työntekijän ja yrittäjän välisen rajan hämärtyminen. Työn murroksesta syntyy uutta työtä.

Työelämän muutokset nähdään helposti oikeuksien karsimisena. Itsensätyöllistämisen ei tule ole oikeuksien karsimista, vaan vapauksien antamista

Uusi työ on joustavaa, monimuotoista, mahdollistavaa, verkottunutta, kokeilevaa ja sitä tehdään monessa roolissa yhtä aikaa. Eri-ikäisten ja -taustaisten tulee saada tehdä itselleen merkityksellistä työtä, kaikenlainen potentiaali tarvitaan käyttöön. Uuden työn maailmassa liikutaan joustavasti yli perinteisten rajojen. Uutta työtä syntyy, jos uskallamme rohkeammin yrittää ja myös välillä epäonnistua. Jos koskaan ei kokeilla uutta, ei sitä myöskään synny.

Itsensätyöllistäminen lisää työllisyyttä ja sen vuoksi se on tunnustettava työn tekemisen uutena muotona mm. yrittämisen ja palkkatyön rinnalla

Itsensätyöllistämiseen liittyvä käsitteistö on vakiintumatonta, eikä se istu perinteiseen yrittäjä–palkansaaja -jaotteluun. Laskutuspalveluyritysten kautta työskentelevät henkilöt voivat olla verotuksellisesta näkökulmasta palkansaajia, mutta työttömyysturvan ja eläkevakuuttamisen kannalta heidät luokitellaan yrittäjäksi. Osa mieltää itsensä palkansaajiksi, osa yrittäjäksi – näkökulmasta riippumatta asema on aina jossain määrin epäselvä ja kevytyrittäjä on usein väliinputoaja.

Kevytyrittäjyys tulee nähdä yrittämisen ja palkansaamisen ohella kolmantena vaihtoehtona, joka tuo uuden ulottuvuuden työmarkkinoille. Se vapauttaa työntekoon ne, joilla ei ole mahdollisuutta tai kiinnostusta täyspainoiseen yrittäjyyteen riskeineen ja velvoitteineen tai palkkatyöhön oikeuksineen ja rajoitteineen.

Kevytyrittäjyys vapauttaa satojatuhansia suomalaisia tekemään työtä omilla ehdoillaan loukkaamatta kuitenkaan muiden oikeuksia. On kaikkien etu, että ihmisten vahvuudet ja potentiaalit saadaan paremmin käyttöön.

Ajankohtaista

Katso lisää 82,3 % kevytyrittäjistä on tyytyväisiä omaan elämäntilanteeseensa

YLE uutisoi 1.9.2021 kevytyrittäjyydestä. Juttukokonaisuudessa annettiin kahden esimerkin avulla ymmärtää kevytyrittäjyyden olevan harmaalla alueella toimivaa ja epäselvän työntekemisen muoto, jota ei ole tunnistettu lainsäädännössä. Tällainen...

Katso lisää 82,3 % kevytyrittäjistä on tyytyväisiä omaan elämäntilanteeseensa

Katso lisää Kevytyrittäjyys vuonna 2021

Kevytyrittäjien määrä ja laskuttamat summat kasvavat kovaa tahtia – eniten tyytymättömyyttä herättävät työttömyysturva sekä epäselvyydet viranomaisten kanssa Selkeä enemmistö eli yli neljä viidesosaa kevytyrittäjistä on...

Katso lisää Kevytyrittäjyys vuonna 2021

Katso lisää Uusi työ ry – vastine Li Anderssonille

Opetusministeri Li Andersson esitti kolumnissaan (Näennäinen yrittäjyys on suuri epäkohta työelämässä, 14.11.2020, mtvuutiset.fi) kevytyrittäjyyteen liittyen useita väitteitä, jotka eivät pidä paikkaansa.  Kolumnissaan ministeri Andersson oikoo...

Katso lisää Uusi työ ry – vastine Li Anderssonille