Frågor och svar

Vad är Nya arbetet rf?

Nya arbetet rf är en förening av företag som bjuder på tjänster för lättföretagande. Nya arbetets syfte är att befrämja sysselsättning och lättföretagande. Föreningen formas av Eezy.fi, Free-Laskutus, Odeal och Ukko.fi, som är de största faktureringsföretag i Finland. Medlemmarna har bindat sig till branschens etiska principer.

Hur stor andel av branschen representeras av Nya arbetet?

Mätt med omsättningen representerar föreningen 95% av faktureringsbranschen i Finland.

Vad betyder lättföretagande

Lättföretagande betyder näringsverksamhet genom ett faktureringsföretag. Även om lättföretagande är en del av vändpunkten i arbetslivet or antalet lättföretagare stiger årligen kraftigt, känner lagstiftningen ännu inte till lättföretagande.

Vad betyder ett faktureringsföretag?

Faktureringsföretag betyder ett företag som möjliggör egenanställda fakturering av sitt arbete utan FO-nummer. Faktureringsföretaget fakturerar arbetet från uppdragsgivare och betalar arbetare sin lön och tar hand om alla arbetsgivarens lagstadgade förpliktelser. Faktureringsföretagets belöning är vanligen en procentantal av den summa som faktureras utan mervärdesskatt och det innehållas vid lönebetalning.

Hur stöder lättföretagande ändringen i arbetslivet?

Arbetslivet ändras kraftigt. Nya, flexibla och mångsidiga sätten att arbeta har fötts bredvid lönearbete och företagande. Lättföretagande är en avgörande form av nytt arbete som förenklar egenanställning och befrämjar ändringar i arbetslivet, sysselsättning och ekonomisk tillväxt.

Befrämjar lättföretagande själva företagande?

Lättföretagande är ett steg mot företagande. Genom lättföretagande kan man bevisa sina kunskaper och testa sin affärsidé innan man grundar att eget företag. Ungefär varje tionde företag som grundades 2017 föddes genom lättföretagande.

Varför borde de egenanställdas ställning förbättras?

För tillfället känner lagstiftningen inte till lättföretagandet. Genom att förbättra de egenanställdas och lättföretagandes ställning påskyndas den nuvarande förändringen i arbetslivet och därmed ökas sysselsättning, företagande och ekonomisk tillväxt.

Hur har antalet lättföretagare utvecklats?

Lättföretagande växer kraftigt. Antalet lättföretagare har blivit femfaldig under de senaste fem åren. Redan över 150 000 finländare sysselsättar sig som lättföretagare. Antalet lättföretagare ökar årligen över 30 procent.

Vilka branscher har mest lättföretagare?

Det finns lättföretagare på flera olika branscher, bland annat på byggbranschen, i industri, inom transport samt på underhållning- och konstbranscher. Typiska yrkesbenämningar är bland annat musiker, journalist, timmerman och sakkunnig.

Hurdan är en typisk lättföretagare?

Lättföretagare är ett tvärsnitt av befolkningen. Människor i olika åldrar sysselsättar sig som lättföretagare. Det avgörande för alla är den förändrade livssituation, där lättföretagande passar.

Är lättföretagande nöjda med sitt val?

Största delen av lättföretagare är nöjda med sitt val. De känner, att lättföretagande passar bra på deras livssituation och att lättföretagare kan använda sina egna yrkeskunskaper. Lättföretagare känner, att de får sysselsätta sig med arbete som de gillar och njuter av. Största delen ska också fortsätta som lättföretagare i framtiden.