Usein kysyttyä

Mikä on Uusi työ ry?
Uusi työ ry on kevytyrittäjyyspalveluita tarjoavien yritysten muodostama yhdistys, jonka tarkoituksena on edistää itsensätyöllistämistä ja kevytyrittäjyyttä. Yhdistykseen kuuluvat Suomen suurimmat laskutuspalveluyritykset Eezy.fi, Free-Laskutus, Odeal ja UKKO.fi. Yhdistyksen jäsenet ovat sitoutuneet alan eettisiin ohjeisiin.

Kuinka suurta osaa alasta yhdistys edustaa?
Yhdistys edustaa liikevaihdolla mitattuna noin 95 % laskutuspalvelualan yrityksistä.

Mitä tarkoittaa kevytyrittäjyys?
Kevytyrittäjyys tarkoittaa elinkeinotoimintaa, jota tehdään jonkin laskutuspalvelun kautta. Vaikka kevytyrittäjyys on osa työelämän murrosta ja kevytyrittäjien määrä kasvaa vuosittain voimakkaasti, ei lainsäädännössä toistaiseksi tunneta kevytyrittäjyyttä.

Mitä tarkoittaa laskutuspalveluyritys?
Laskutuspalveluyritys tarkoittaa yhtiötä, joka tarjoaa itsensätyöllistäjälle mahdollisuuden laskuttaa omasta työstään ilman omaa y-tunnusta. Laskutuspalveluyritys laskuttaa työsuorituksen toimeksiantajalta ja maksaa työnsuorittajalle palkan sekä huolehtii laskutuspalveluyrityksiin sovellettavista lakisääteisistä työnantajavelvotteista. Laskutuspalveluyrityksen palkkio on tavalllisimmin tietty prosenttiosuus arvonlisäverottomasta laskutussummasta ja se pidätetään palkanmaksun yhteydessä.

Miten kevytyrittäjyys tukee työelämän muutosta?
Työelämä muuttuu voimakkaasti. Palkkatyön ja yrittämisen rinnalle on tullut uudenlaisia työn tekemisen muotoja, jotka ovat joustavia ja monimuotoisia. Kevytyrittäjyys on keskeinen uuden työn muoto, joka tekee itsensätyöllistämisen helpoksi ja sitä kautta edistää työelämän muuttumista, työllistymistä ja talouskasvua.

Edistääkö kevytyrittäjyys yrittäjyyttä?
Kevytyrittäjyys toimii väylänä yrittäjyyteen. Sen avulla voi osoittaa osaamisensa ja testata liikeideaa ennen oman yrityksen perustamista. Vuonna 2017 perustetuista yrityksistä noin kuusi prosenttia syntyi kevytyrittäjyyden kautta.

Miksi kevytyrittämisen asemaa tulisi parantaa?
Tällä hetkellä lainsäädäntö ei käsittele kevytyrittäjyyttä erillisenä työnteon muotona, mikä on johtanut kevytyrittäjien tulkitsemiseen joissakin kysymyksissä työntekijöiksi ja joissakin yrittäjiksi. Kevytyrittämisen ja ylipäätään itsensätyöllistäjien aseman parantaminen vauhdittaisi käynnissä olevaa työelämän muutosta ja lisäisi työllisyyttä, yrittäjyyttä ja talouskasvua.

Miten kevytyrittäjien määrä on kehittynyt?
Kevytyrittäjyys kasvaa voimakkaasti. Kevytyrittäjien määrä on noin viisinkertaistunut viimeisten viiden vuoden aikana. Jo yli 150 000 suomalaista työllistyy kevytyrittäjänä. Kevytyrittäjien määrä kasvaa vuosittain yli 30 prosenttia.

Millä aloilla kevytyrittäjiä on eniten?
Kevytyrittäjiä on useilla eri toimialoilla, esim. rakentamisessa, teollisuudessa, kuljetuksessa sekä viihde- ja taidealoilla. Tyypillisiä ammattinimikkeitä ovat esimerkiksi muusikko, toimittaja, kirvesmies ja asiantuntija.

Millainen on tyypillinen kevytyrittäjä?
Kevytyrittäjät ovat läpileikkaus suomalaisista. Kevytyrittäjinä toimii monenikäisiä ihmisiä erilaisilla ammattitaustoilla. Keskeinen yhteinen nimittäjä on muuttunut elämäntilanne, johon kevytyrittäjyys sopii.

Ovatko kevytyrittäjät tyytyväisiä valintaansa?
Valtaosa kevytyrittäjistä on tyytyväisiä valintaansa. He kokevat, että kevytyrittäjyys sopii omaan elämäntilanteeseen ja että kevytyrittäjän on mahdollista hyödyntää omaa ammattitaitoa. Kevytyrittäjät kokevat myös, että he saavat tehdä työtä, josta he pitävät ja nauttivat. Valtaosa aikoo jatkaa kevytyrittäjänä myös jatkossa.

Ajankohtaista

Katso lisää Kevytyrittäjyys vuonna 2021

Kevytyrittäjien määrä ja laskuttamat summat kasvavat kovaa tahtia – eniten tyytymättömyyttä herättävät työttömyysturva sekä epäselvyydet viranomaisten kanssa Selkeä enemmistö eli yli neljä viidesosaa kevytyrittäjistä on...

Katso lisää Kevytyrittäjyys vuonna 2021

Katso lisää Uusi työ ry – vastine Li Anderssonille

Opetusministeri Li Andersson esitti kolumnissaan (Näennäinen yrittäjyys on suuri epäkohta työelämässä, 14.11.2020, mtvuutiset.fi) kevytyrittäjyyteen liittyen useita väitteitä, jotka eivät pidä paikkaansa.  Kolumnissaan ministeri Andersson oikoo...

Katso lisää Uusi työ ry – vastine Li Anderssonille

Katso lisää Kevytyrittäjyys pitäisi tilastoida

Kevytyrittäjyys, eli yrittäjämäisesti tehty työ laskutuspalvelun kautta ilman omaa y-tunnusta, on tällä hetkellä voimakkaimmin kasvava työnteon muoto. Jo noin 150 000 ihmistä on rekisteröitynyt laskutuspalveluun. Heistä...

Katso lisää Kevytyrittäjyys pitäisi tilastoida