Usein kysyttyä

Mikä on Uusi työ ry?
Uusi työ ry on kevytyrittäjyyspalveluita tarjoavien yritysten muodostama yhdistys, jonka tarkoituksena on edistää itsensätyöllistämistä ja kevytyrittäjyyttä sekä kevytyrittäjien asemaa. Yhdistykseen kuuluvat laskutuspalveluyritykset Eezy Kevytyrittäjät, Floy, FREE.fi, Odeal ja UKKO.fi. Jäsenyritysten asiakasmäärä vuoden 2021 lopussa oli 217 000.

Kuinka suurta osaa alasta yhdistys edustaa?
Yhdistys edustaa liikevaihdolla mitattuna noin 80 % laskutuspalvelualan yrityksistä.

Mitä tarkoittaa kevytyrittäjyys?
Kevytyrittäjyys tarkoittaa elinkeinotoimintaa, jota tehdään jonkin laskutuspalvelun kautta. Vaikka kevytyrittäjyys on osa työelämän murrosta ja kevytyrittäjien määrä kasvaa vuosittain voimakkaasti, ei lainsäädännössä toistaiseksi tunneta kevytyrittäjyyttä.

Mitä tarkoittaa laskutuspalveluyritys?
Laskutuspalveluyritys tarkoittaa yhtiötä, joka tarjoaa itsensätyöllistäjälle mahdollisuuden laskuttaa omasta työstään ilman omaa y-tunnusta. Laskutuspalveluyritys laskuttaa työsuorituksen toimeksiantajalta ja maksaa työnsuorittajalle palkan sekä huolehtii laskutuspalveluyrityksiin sovellettavista lakisääteisistä työnantajavelvotteista. Laskutuspalveluyrityksen palkkio on tavalllisimmin tietty prosenttiosuus arvonlisäverottomasta laskutussummasta ja se pidätetään palkanmaksun yhteydessä.

Miten kevytyrittäjyys tukee työelämän muutosta?
Työelämä muuttuu voimakkaasti. Palkkatyön ja yrittämisen rinnalle on tullut uudenlaisia työn tekemisen muotoja, jotka ovat joustavia ja monimuotoisia. Kevytyrittäjyys on keskeinen uuden työn muoto, joka tekee itsensätyöllistämisen helpoksi ja sitä kautta edistää työelämän muuttumista, työllistymistä ja talouskasvua.

Edistääkö kevytyrittäjyys yrittäjyyttä?
Kevytyrittäjyys toimii väylänä yrittäjyyteen. Sen avulla voi osoittaa osaamisensa ja testata liikeideaa ennen oman yrityksen perustamista.

Miksi kevytyrittämisen asemaa tulisi parantaa?
Tällä hetkellä lainsäädäntö ei tunnista kevytyrittäjyyttä erillisenä työnteon muotona, mikä on johtanut kevytyrittäjien tulkitsemiseen joissakin kysymyksissä työntekijöiksi ja joissakin yrittäjiksi. Kevytyrittämisen ja ylipäätään itsensätyöllistäjien aseman parantaminen vauhdittaisi käynnissä olevaa työelämän muutosta ja lisäisi työllisyyttä, yrittäjyyttä ja talouskasvua. Sosiaaliturvassa tulisi voida vakuuttaa itsensä sekä yrittäjä- että palkansaajatuloistaan. Nyt tämä ei ole mahdollista, minkä vuoksi kevytyrittäjien sosiaaliturva jää vajavaiseksi.

Miten kevytyrittäjien määrä on kehittynyt?
Kevytyrittäjyys kasvaa voimakkaasti. Kevytyrittäjien määrä on noin viisinkertaistunut viimeisten viiden vuoden aikana. Vuoden 2021 lopussa Uusi työ ry:n jäsenyrityksien asiakkaana oli 217 000 kevytyrittäjää. Kevytyrittäjien määrä kasvaa vuosittain yli 30 prosenttia.

Millä aloilla kevytyrittäjiä on eniten?
Kevytyrittäjiä on useilla eri toimialoilla, esim. rakentamisessa, teollisuudessa, kuljetuksessa sekä viihde- ja taidealoilla. Tyypillisiä ammattinimikkeitä ovat esimerkiksi muusikko, toimittaja, kirvesmies ja asiantuntija.

Millainen on tyypillinen kevytyrittäjä?
Kevytyrittäjät ovat läpileikkaus suomalaisista. Kevytyrittäjinä toimii monenikäisiä ihmisiä erilaisilla ammattitaustoilla. Keskeinen yhteinen nimittäjä on muuttunut elämäntilanne, johon kevytyrittäjyys sopii.

Ovatko kevytyrittäjät tyytyväisiä valintaansa?
Valtaosa kevytyrittäjistä on tyytyväisiä valintaansa. He kokevat, että kevytyrittäjyys sopii omaan elämäntilanteeseen ja että kevytyrittäjän on mahdollista hyödyntää omaa ammattitaitoa. Kevytyrittäjät kokevat myös, että he saavat tehdä työtä, josta he pitävät ja nauttivat. Valtaosa aikoo jatkaa kevytyrittäjänä myös jatkossa.

Ajankohtaista

Katso lisää Kevytyrittäjät: YEL-uudistus vaarantaa toimeentulon

Kevytyrittäjistä kaksi kolmasosaa arvioi joutuvansa sopeuttamaan toimintaansa, mikäli yrittäjän eläkelain työtulon määritelmää täsmennetään hallituksen esittämällä tavalla. Lähes neljä viidesosaa katsoo esitetyn muutoksen vaikuttavan yritystoiminnan aloittamiseen...

Katso lisää Kevytyrittäjät: YEL-uudistus vaarantaa toimeentulon

Katso lisää YEL-kohu paljastaa järjestelmän uudistustarpeen

Uusi työ ry. on seurannut tiiviisti juhannuksen alla eduskunnalle annettua hallituksen esitystä yrittäjän eläkelain uudistamisesta. Esityksessä täsmennettäisiin työtulon määritelmää ja luotaisiin yrittäjän eläkkeeseen kolmen vuoden...

Katso lisää YEL-kohu paljastaa järjestelmän uudistustarpeen

Katso lisää Yrittäjien heikko tuntemus eläke- ja sosiaaliturvasta vakava asia (mielipidekirjoitus TS 7.7.2022)

Kun suomalaista eläkejärjestelmää on arvioitu kansainvälisesti, on sen erityiseksi ansioksi nostettu järjestelmän helppous ja yksinkertaisuus kansalaisille. Eläke kertyy samoin säännöin kaikille, myös yrittäjille. Eläketurva pysyy...

Katso lisää Yrittäjien heikko tuntemus eläke- ja sosiaaliturvasta vakava asia (mielipidekirjoitus TS 7.7.2022)