Nya arbetet rf

Nya arbetet rf är bidragsgivare och förespråkare av egenanställning och lättföretagande. Vi producerar och delar aktuell och oberoende information och förbättrar verksamhetsförutsättningar i branschen.

Medlemsföretag i Nya arbetet rf förpliktar sig att följa påföljande principer i sin verksamhet:

 • Vi ska alltid följa gällande lag och myndigheternas anvisningar samt utreda eventuella specialfall ordentligt.
 • Vi tar hand om alla arbetsgivarens avgifter och meddelande som gäller lönen och arbetsersättning och tillämpas på faktureringsservice.
 • Vi ger användare och deras uppdragsgivare tillräckligt information av våra tjänster. Informationen ska vara rätt och får inte vara vilseledande. Vi svarar på eventuella frågor från användare eller uppdragsgivare inom skälig tid.
 • Vi ställer inga orimliga villkor för användare av våra tjänster.
 • Vi ställer oss ansvarsfullt till användare av våra tjänster och deras uppdragsgivare i alla
  situationer som gäller fakturering, eventuell indrivningsprocessen och utredning av oklara fall.
 • Vi betalar skatter och skatteliknande avgifter i tid.
 • Vi tar hand om vår egen personal och deras välmående och sköter arbetsgivarens förpliktelser korrekt.
 • Vi ska aktivt syfta på att hindra missbruk och vi ska anmäla misstänkade missbrukfall till myndigheter.
 • Vi ska främja individers jämlik och likvärdig behandling.
 • Vi förespråkar öppen konkurrens.

Alla medlemsföretag har förbundit sig att följa ovannämnda verksamhetsprinciper. Ett företag som förbinder sig till de här verksamhetsprinciper har rätt att använda Nya arbetet rf:s logo.