Uusi työ ry

Uusi työ ry on kevytyrittäjyyspalvelujen toimialajärjestö sekä itsensätyöllistämisen ja kevytyrittäjyyden edistäjä ja puolestapuhuja. Edistämme toimialan ja siihen liittyvän lainsäädännön kehittämistä sekä kevytyrittäjien ja itsensätyöllistäjien yhteiskunnallista asemaa.

Tavoittelemme:

 • Yhdistelmävakuutusta, jolla työtä eri muodoissa tekevät voisivat vakuuttaa sosiaaliturvassa itsensä sekä yrittäjä- että palkansaajatulot yhdistämällä
 • Kevytyrittäjyyden tunnistamista lainsäädännössä
 • Harmaan talouden torjuntaa ja reiluja pelisääntöjä markkinoille
 • Kevytyrittäjien tosiasiallista oikeutta työttömyysturvaan
 • Joustavampaa ja tarkoituksenmukaisempaa eläkevakuuttamisen tapaa.

Yhdistys edustaa noin 80 % laskutuspalvelualan yrityksistä liikevaihdolla mitattuna.

 

Uusi työ ry:n jäsenyritykset noudattavat toiminnassaan seuraavia eettisiä ohjeita:

 • Noudatamme voimassa olevaa lainsäädäntöä ja viranomaisten ohjeita sekä selvitämme mahdolliset erityistapaukset huolellisesti.
 • Huolehdimme palvelujemme käyttäjien palkkojen ja työkorvausten osalta kaikista laskutuspalveluihin sovellettavista työnantajamaksuista sekä -ilmoituksista.
  • Ennakonpidätys
  • Työnantajan sairausvakuutusmaksu (YEL-velvollisten kevytyrittäjien osalta)
  • Mahdollisen ulosoton pidätys ja tilitys
  • Tulorekisteri-ilmoitukset.
 • Annamme riittävästi tietoa sekä palvelun käyttäjille että heidän toimeksiantajilleen.
  • Tiedon on oltava oikeaa eikä se saa olla harhaanjohtavaa.
 • Emme hyväksy työsuhteen naamiointia yrittäjyydeksi emmekä markkinoi kevytyrittäjyyttä toimeksiantajille epäeettisillä tavoilla. Emme esimerkiksi missään olosuhteissa tarjoa kevytyrittäjyyttä työnantajille mahdollisuutena kiertää työnantajavelvoitteitaan.
 • Vastaamme palvelun käyttäjän ja hänen toimeksiantajansa kysymyksiin vähintään kolmen arkipäivän sisällä.
 • Tiedotamme lainsäädäntöön ja palvelun käyttöön liittyvistä muutoksista oikea-aikaisesti ja mahdollisimman selkeästi.
 • Varmistamme palveluumme rekisteröityvien henkilöllisyyden.
 • Emme aseta palvelun käyttäjille kohtuuttomia ehtoja.
 • Suhtaudumme vastuullisesti palvelun käyttäjiin ja heidän toimeksiantajiinsa liittyen laskutukseen, mahdolliseen perintäprosessiin sekä epäselvien tapausten selvittämiseen.
 • Maksamme verot ja veroluonteiset maksut ajallaan.
 • Huolehdimme oman henkilöstömme hyvinvoinnista ja hoidamme työnantajavelvoitteemme moitteettomasti.
 • Pyrimme aktiivisesti estämään väärinkäytöksiä, ilmoitamme epäillyt väärinkäyttötapaukset viranomaisille sekä autamme viranomaisia, kevytyrittäjiä ja toimeksiantajia mahdollisten väärinkäytösten selvittämisessä.
 • Edistämme yksilöiden tasa-arvoista ja yhdenvertaista kohtelua.
 • Kannatamme vapaata kilpailua. Kaikki Uusi työ ry:n toimintaan osallistuvat jäsenyritysten edustajat ovat sitoutuneet noudattamaan kilpailuoikeudellisia periaatteita.

Jäsenyritykset ovat sitoutuneet noudattamaan edellä esiteltyjä toimintaperiaatteita. Näihin toimintaperiaatteisiin sitoutuneella yrityksellä on oikeus käyttää Uusi työ ry:n Vastuullinen toimija -logoa.

(Eettiset ohjeet päivitetty 31.10.2022)

Ajankohtaista

Katso lisää Uusi työ ry päivitti eettiset ohjeensa

Uusi työ ry on päivittänyt toimialan eettiset periaatteet, joihin kaikki jäsenyritykset ovat sitoutuneet. Uusi työ ry:n jäsenyritykset sitoutuvat esimerkiksi tunnistamaan kaikki käyttäjänsä henkilökohtaisesti sekä auttamaan...

Katso lisää Uusi työ ry päivitti eettiset ohjeensa

Katso lisää Kevytyrittäjät: YEL-uudistus vaarantaa toimeentulon

Kevytyrittäjistä kaksi kolmasosaa arvioi joutuvansa sopeuttamaan toimintaansa, mikäli yrittäjän eläkelain työtulon määritelmää täsmennetään hallituksen esittämällä tavalla. Lähes neljä viidesosaa katsoo esitetyn muutoksen vaikuttavan yritystoiminnan aloittamiseen...

Katso lisää Kevytyrittäjät: YEL-uudistus vaarantaa toimeentulon

Katso lisää YEL-kohu paljastaa järjestelmän uudistustarpeen

Uusi työ ry. on seurannut tiiviisti juhannuksen alla eduskunnalle annettua hallituksen esitystä yrittäjän eläkelain uudistamisesta. Esityksessä täsmennettäisiin työtulon määritelmää ja luotaisiin yrittäjän eläkkeeseen kolmen vuoden...

Katso lisää YEL-kohu paljastaa järjestelmän uudistustarpeen