Uusi työ ry

Uusi työ ry on kevytyrittäjyyspalvelujen toimialajärjestö sekä itsensätyöllistämisen ja kevytyrittäjyyden edistäjä ja puolestapuhuja. Edistämme toimialan ja siihen liittyvän lainsäädännön kehittämistä sekä kevytyrittäjien ja itsensätyöllistäjien yhteiskunnallista asemaa.

Tavoittelemme:

 • Yhdistelmävakuutusta, jolla työtä eri muodoissa tekevät voisivat vakuuttaa sosiaaliturvassa itsensä sekä yrittäjä- että palkansaajatulot yhdistämällä
 • Kevytyrittäjyyden tunnistamista lainsäädännössä
 • Harmaan talouden torjuntaa ja reiluja pelisääntöjä markkinoille
 • Kevytyrittäjien tosiasiallista oikeutta työttömyysturvaan
 • Joustavampaa ja tarkoituksenmukaisempaa eläkevakuuttamisen tapaa.

Yhdistys edustaa noin 80 % laskutuspalvelualan yrityksistä liikevaihdolla mitattuna.

Uusi työ ry:n jäsenyritykset noudattavat toiminnassaan seuraavia eettisiä ohjeita:

 • Noudatamme voimassa olevaa lainsäädäntöä ja viranomaisten ohjeita sekä selvitämme mahdolliset erityistapaukset huolellisesti.
 • Huolehdimme palvelujemme käyttäjien palkkojen ja työkorvausten osalta kaikista laskutuspalveluihin sovellettavista työnantajamaksuista sekä -ilmoituksista.
 • Annamme riittävästi tietoa sekä palvelun käyttäjille että heidän toimeksiantajilleen. Tiedon on oltava oikeaa eikä se saa olla harhaanjohtavaa. Vastaamme palvelun käyttäjän ja hänen toimeksiantajansa kysymyksiin kohtuullisessa ajassa.
 • Emme aseta palvelun käyttäjille kohtuuttomia ehtoja.
 • Suhtaudumme vastuullisesti palvelun käyttäjiin ja heidän toimeksiantajiinsa liittyen laskutukseen, mahdolliseen perintäprosessiin sekä epäselvien tapausten selvittämiseen.
 • Maksamme verot ja veroluonteiset maksut ajallaan.
 • Huolehdimme oman henkilöstömme hyvinvoinnista ja hoidamme työnantajavelvoitteemme moitteettomasti.
 • Pyrimme aktiivisesti estämään väärinkäytöksiä ja ilmoitamme epäillyt väärinkäyttötapaukset viranomaisille.
 • Edistämme yksilöiden tasa-arvoista ja yhdenvertaista kohtelua.
 • Kannatamme vapaata kilpailua.

Jäsenyritykset ovat sitoutuneet noudattamaan edellä esiteltyjä toimintaperiaatteita. Näihin toimintaperiaatteisiin sitoutuneella yrityksellä on oikeus käyttää Uusi työ ry:n logoa.

Ajankohtaista

Katso lisää Saija Hellstén aloittaa Uusi työ ry:n puheenjohtajana

Uusi työ ry:n uudeksi puheenjohtajaksi on valittu Eezy Kevytyrittäjien toimitusjohtaja Saija Hellstén. Varapuheenjohtajana aloittaa UKKO.fi:n hallituksen puheenjohtaja Petri Kalliokoski. Aiemmin Uusi työ ry:n puheenjohtajana toiminut...

Katso lisää Saija Hellstén aloittaa Uusi työ ry:n puheenjohtajana

Katso lisää Kevytyrittäjistä 82 prosenttia tyytyväisiä elämäntilanteeseensa

Kevytyrittäjistä 82 prosenttia on tyytyväisiä elämäntilanteeseensa, ilmenee Uusi työ ry:n Kantarilla teettämästä kyselytutkimuksesta. 30 prosenttia kertoi olevansa hyvin tyytyväisiä ja 52 prosenttia melko tyytyväisiä. Tyytymättömiä...

Katso lisää Kevytyrittäjistä 82 prosenttia tyytyväisiä elämäntilanteeseensa

Katso lisää Jenni Karjalainen Uusi työ ry:n toiminnanjohtajaksi

Jenni Karjalainen on valittu Uusi työ ry:n toiminnanjohtajaksi. Karjalainen aloittaa tehtävässään 15. maaliskuuta. Aiemmin hän on työskennellyt mm. kolmen työministerin erityisavustajana sekä työmarkkinajärjestöissä. -Kevytyrittäjien määrä...

Katso lisää Jenni Karjalainen Uusi työ ry:n toiminnanjohtajaksi