Ajankohtaista

Lausunto Verohallinnon ohjeluonnoksiin VH/288 ja VH/4385 (Laskutuspalveluyritysten ja niiden käyttäjien verotuskysymyksiä)

Uusi työ ry. antoi lausuntonsa Verohallinnon ohjeluonnoksiin VH/288 ja VH/4385. Hyvin seikkaperäiset ohjeistukset asettaisivat sekä laskutuspalveluille että niiden käyttäjille velvoitteita, joiden perusteet ovat varsin epäselvät....

Lausunto luonnokseen hallituksen esitykseksi laiksi työsopimuslain 1 luvun 1 §:n muuttamisesta (VN/894/2022)

Uusi työ ry. antoi lausunnon hallituksen esitysluonnoksesta, jolla täsmennettäisiin työsopimuslain työsuhteen määritelmää koskevaa 1 luvun ensimmäistä pykälää lisäämällä siihen kokonaisharkinta. Lakimuuutoksen tarkoituksena olisi vastata hallitusohjelman...

Uusi työ ry:n hallitusohjelmatavoitteet: Kevytyrittäjien sosiaaliturvaa on uudistettava. Työsuhteen määritelmää ei tule muuttaa.

Nopeasti kasvava joukko suomalaisia työllistää itsensä kevytyrittäjinä eli laskutuspalveluiden kautta ilman omaa y-tunnusta joko muun toimen ohella tai ainoana työllistämistapanaan. Laskutuspalveluihin on rekisteröitynyt jo yli...