Uusi työ ry – tiedote

Jo yli 100 000 suomalaista työllistää itsensä kevytyrittäjänä

– Uusi työ ry: Itsensätyöllistäjien asema tunnustettava

Kevytyrittäjyys yleistyy Suomessa nopeasti. Jo yli 100 000 suomalaista työllistää itsensä kevytyrittäjänä. Vielä viisi vuotta sitten kevytyrittäjiä oli noin 20 000. Kevytyrittäjien määrä kasvaa vuosittain yli 20 prosenttia.

Kevytyrittäjyydellä tarkoitetaan itsensä työllistämistä laskutuspalvelun kautta ilman yritystoiminnassa vaadittavaa y-tunnusta eli yritys- tai yhteisötunnusta. Kevytyrittäjiä työskentelee useilla eri toimialoilla. Yleisiä ammattinimikkeitä ovat esimerkiksi muusikko, toimittaja, kirvesmies ja asiantuntija.

Kevytyrittäjien määrän lisääntyminen on osa laajempaa työelämän murrosta. Säännöllisen palkkatyön rinnalla yleistyviä työn tekemisen tapoja ovat esimerkiksi itsensä työllistäminen, alustatalous, jakamistalous, monityösuhteisuus, hybridiammatit ja kevytyrittäjyys. Näille on ominaista työntekijän ja yrittäjyyden välisen rajan sekoittuminen.

– Tällä hetkellä lainsäädäntö ei käsittele kevytyrittäjyyttä erillisenä työnteon muotona, mikä on johtanut kevytyrittäjien tulkitsemiseen joissakin kysymyksissä työntekijöiksi ja joissakin yrittäjiksi. Tämän nopeasti kasvavan ryhmän aseman huomioiminen esimerkiksi sosiaaliturvalainsäädännön uudistamisessa vauhdittaisi käynnissä olevaa työelämän muutosta ja lisäisi työllisyyttä, yrittäjyyttä ja talouskasvua, kertoo Uusi työ ry:n puheenjohtaja Aleksi Rautavuori.

Kevytyrittäjyys tulee nähdä yrittämisen ja palkansaamisen rinnalla kolmantena vaihtoehtona, joka tuo uuden ulottuvuuden työmarkkinoille. Se vapauttaa työntekoon ne, joilla ei ole mahdollisuutta tai kiinnostusta täyspainoiseen yrittäjyyteen riskeineen ja velvoitteineen tai palkkatyöhön oikeuksineen ja rajoitteineen.

– Esimerkiksi opiskelijat, eläkeläiset ja muut, jotka eivät halua työskennellä kokopäiväisesti, voivat työllistää itsensä helpommin kevytyrittäjinä. Kevytyrittäjyys auttaa myös työn ja perhe-elämän yhteensovittamisessa, Rautavuori jatkaa.

Kevytyrittäjyys voi toimia väylänä yrittäjyyteen.

– Sen avulla voi osoittaa osaamisensa ja testata liikeideaa ennen oman yrityksen perustamista. Vuonna 2017 perustetuista yrityksistä arviomme mukaan noin kuusi prosenttia eli lähes 2000 yritystä syntyi kevytyrittäjyyden kautta, Rautavuori arvioi.

Uusi työ ry edistää itsensätyöllistämistä ja kevytyrittäjyyttä

Uusi työ ry (www.uusityo.fi) on 15.5.2018 rekisteröity yhdistys, jonka tehtävänä on edistää itsensätyöllistämistä ja kevytyrittäjyyttä. Yhdistyksen tavoitteena on, että itsensätyöllistäminen määritellään lainsäädännössä yhtenä työn muotona yrittäjyyden ja palkkatyön ohella.

Yhdistys tuottaa ja levittää ajantasaista tietoa sekä parantaa ja selkeyttää alan toimintaedellytyksiä. Yhdistys edustaa noin 95 prosenttia laskutuspalvelualan yrityksistä liikevaihdolla mitattuna.

Yhdistyksen jäsenyritykset ovat Eezy.fi, Free-Laskutus, Odeal, Suomen Palkkiopalvelu ja UKKO.fi. Jäsenet noudattavat toiminnassaan toimialan yhteisiä eettisiä ohjeita. Alan yritysten liikevaihto on kasvanut nopeasti. Vuonna 2013 alan yritysten liikevaihto oli alle 40 miljoonaa euroa, kun se tänä vuonna on arviolta lähes 143 miljoonaa euroa.

Lisätietoja:

• Aleksi Rautavuori, Uusi työ ry:n puheenjohtaja, aleksi.rautavuori@uusityo.fi, 040 631 7141

Saija Hellstén, Uusi työ ry:n varapuheenjohtaja, saija.hellsten@uusityo.fi, puh. 040 551 5189

Taulukko: Kevytyrittäjien määrän kehittyminen 2013-2018

Kevytyrittäjien määrä kasvaa nopeasti. Koska kyseessä on yhä yleisempi työn tekemisen muoto, on tärkeää, että itsensätyöllistäminen, kevytyrittäjyys mukaan lukien, huomioitaisiin lainsäädännössä.

 

Lähde: Tiedot kevytyrittäjien määrästä perustuvat Uusi työ ry:n jäsenyritysten tietoihin. Yhdistys edustaa noin 95 % laskutuspalvelualan liikevaihdosta.

Vastaa