Kevytyrittäjät: YEL-uudistus vaarantaa toimeentulon

Kevytyrittäjistä kaksi kolmasosaa arvioi joutuvansa sopeuttamaan toimintaansa, mikäli yrittäjän eläkelain työtulon määritelmää täsmennetään hallituksen esittämällä tavalla. Lähes neljä viidesosaa katsoo esitetyn muutoksen vaikuttavan yritystoiminnan aloittamiseen heikentävästi ja 58 prosenttia sanoo lakiesityksen toteutuessaan huonontavan yritystoiminnan edellytyksiä merkittävästi. Uusi työ ry. kysyi kevytyrittäjien näkemyksiä lakiuudistukseen Taloustutkimuksella teetetyllä kyselyllä 26.8.–5.9. Vastauksia saatiin 846.

Maan hallitus antoi lakiesityksen eduskunnalle kesäkuussa. Yrittäjän eläkelain muutosesityksessä yrittäjän työtulon määritelmää täsmennettäisiin ja luotaisiin yrittäjän eläkkeeseen kolmenvuoden välein toistuva tarkastelujakso, jossa työtulon suuruus arvioitaisiin. Yrittäjän työtulo vaikuttaa eläkkeen suuruuteen ja yrittäjän sosiaaliturvaan.

Kevytyrittäjien mielestä YEL-uudistusehdotus, jossa työtulon määrittämistä täsmennettäisiin, pitäisi perua kokonaan (43 % vastaajista) tai ainakin siirtää jatkovalmisteluun (35 % vastaajista). Vain neljä prosenttia kevytyrittäjistä olisi valmiita hyväksymään ehdotetun lakimuutoksen.

– Hankalaa lakiesityksessä on, että vaikeasti hahmottuva työtulon käsite on ollut yrittäjän eläkelaissa aina. Vaikka lakimuutos hylättäisiin, ovat eläkeyhtiöt jo ruvenneet tarkistamaan työtuloja voimassaolevan lain puitteissa. Kevyt- ja muiden pienyrittäjien huoli tulisi kuitenkin ottaa vakavasti. Monen toimeentulo on aidosti vaakalaudalla, mihin kasvava inflaatio ja talouden yleinen epävarmuus tuovat lisää haastekerrointa, Uusi työ ry:n toiminnanjohtaja Jenni Karjalainen kuvaa.

61 prosenttia kevytyrittäjistä arvioi YEL-työtulon uuden määrittelyn heikentävän heidän toimintaedellytyksiään merkittävästi ja 16 prosenttia jonkin verran. Kaksi kolmesta arvioi joutuvansa sopeuttamaan toimintaansa. Tärkeimmät keinot ovat muun työllistymistavan etsiminen, tuotteiden tai palvelujen hintojen nostaminen ja henkilökohtainen säästäminen.

Kevytyrittäjistä noin puolet arvioi YEL-työtulomuutoksen nostavan heidän eläkemaksujaan merkittävästi. Päätoimisista kevytyrittäjistä 70 prosenttia oli tätä mieltä.

Uusi työ ry. on ehdottanut yrittäjän eläkejärjestelmän uudistamista siten, että yrittäjätyötä tekevä voisi halutessaan valita vakuuttaa itsensä toteutuneiden ansioiden mukaan siten, että YEL-maksun voisi pidättää suoraan palkanmaksun yhteydessä.

– Työurat monimuotoistuvat, eri muodoissa itsensätyöllistävien määrä jatkaa kasvuaan ja kiinnostus yrittäjyyttä kohtaan kasvaa erityisesti nuorten keskuudessa kohisten. Haitallisten pikkuviilausten sijaan yrittäjän eläkelaki kaipaisi kattavan uudistuksen, joka vastaa tämän päivän työelämän tarpeisiin ja kannustaa yrittämään. Toivomme, että viimeistään seuraava hallitus tarttuu tässä toimeen, Karjalainen vetoaa.

Lisätiedot:

Jenni Karjalainen, toiminnanjohtaja, Uusi työ ry
puhelin 040 751 5496, jenni.karjalainen@uusityo.fi

Uusi työ ry on kevytyrittäjyyspalvelujen toimialajärjestö sekä itsensätyöllistämisen ja kevytyrittäjyyden edistäjä ja puolestapuhuja. Edistämme toimialan ja siihen liittyvän lainsäädännön kehittämistä sekä kevytyrittäjien ja itsensätyöllistäjien yhteiskunnallista asemaa.

Tavoittelemme:

  • Yhdistelmävakuutusta, jolla työtä eri muodoissa tekevät voisivat vakuuttaa sosiaaliturvassa itsensä sekä yrittäjä- että palkansaajatulot yhdistämällä
  • Kevytyrittäjyyden tunnistamista lainsäädännössä
  • Harmaan talouden torjuntaa ja reiluja pelisääntöjä markkinoille
  • Kevytyrittäjien tosiasiallista oikeutta työttömyysturvaan
  • Joustavampaa ja tarkoituksenmukaisempaa eläkevakuuttamisen tapaa.