Muutos Uusi työ ry:n jäsenkunnassa – Määrätietoinen työ vastuullisen kevytyrittäjyyden puolesta jatkuu

Uusi työ ry:n jäsenyritykset ovat sitoutuneet edistämään vastuullista kevytyrittäjyyttä ja noudattavat yhdistyksen eettisiä periaatteita. Uusi työ ry etsii jatkuvasti keinoja parantaa toimialan vastuullisuutta, josta tuoreimpana esimerkkinä on jäsenyritysten yhteinen linjaus rakennusalan vähimmäistuntihinnoitteluun.

Jäsenyritykset varmistavat kaikkien käyttäjiensä henkilöllisyyden ja ovat sitoutuneita auttamaan viranomaisia mahdollisten epäkohtien selvittämisessä. Kaikki jäsenyritykset ovat sitoutuneet noudattamaan yhdistyksen eettisiä periaatteita, jotka päivitettiin viimeksi lokakuun lopussa.

– Vastuullisuus ja toimialan kestävä kehittäminen ovat olleet yhdistykselle erittäin tärkeitä jo perustamisesta asti. Kevytyrittäjyys työnteon muotona kasvattaa jatkuvasti suosiotaan ja samalla vastuullisuuden merkitys korostuu entisestään, Uusi työ ry:n puheenjohtaja Saija Hellstén toteaa.

Uusi työ ry:hyn kuuluu nyt viisi jäsenyritystä FREE.fi:n ilmoitettua eroavansa yhdistyksestä. Hellstén pitää FREE.fi:n päätöstä toimialalle, sen yhtenäisyydelle ja vastuullisten toimintatapojen laaja-alaiselle soveltamiselle valitettavana, mutta muistuttaa yhdistyksen ovien olevan avoimina kaikille vastuullisuuteen sitoutuneille kevytyrittäjyyspalveluita tarjoaville yrityksille.

Uusi työ ry on joutunut viime aikoina kiinnittämään FREE.fi:n markkinointiin huomiota, koska se on ollut ristiriidassa yhdistyksen yhteisesti sovittujen periaatteiden kanssa. Uusi työ ry ei hyväksy työsuhteen naamiointia yrittäjyydeksi eivätkä jäsenyritykset markkinoi kevytyrittäjyyttä toimeksiantajille epäeettisillä tavoilla. Yhdistyksen eettisten periaatteiden mukaan jäsenyritykset eivät esimerkiksi missään olosuhteissa tarjoa kevytyrittäjyyttä työnantajille mahdollisuutena kiertää työnantajavelvoitteitaan. Kevytyrittäjyyden tulee perustua tekijän haluun ja tarpeeseen työllistää itsensä yrittäjämäisesti.

– Järjestäytyneillä toimijoilla on mahdollisuus yhdessä kehittää alalle vastuullisia ja kestäviä toimintatapoja, joita selvästi tarvitaan. Viimeaikaiset uutiset hyväksikäyttötapauksista esimerkiksi rakennusalalla ovat selkeästi tuoneet esille toimialalla olevan haasteita, jotka tulee ottaa vakavasti, Hellstén painottaa.

– Toivomme, että tulevaisuudessa suurin osa laskutuspalveluyrityksistä olisi järjestäytynyt edistämään vastuullisuutta ja kestävää kevytyrittäjyyttä.

Yhdistyksen eettiset periaatteet

Uusi työ ry: Valekevytyrittäjyys ja toimeksiantajien piittaamattomuus kitkettävä rakennusalalta, kannanotto 19.1.2023

Artikkelia päivitetty 24.2.2023 täsmennyksellä yhdistyksen eettisten periaatteiden mukaisesta markkinoinnista.

Lisätiedot:

Uusi työ ry:n toiminnanjohtaja Jenni Karjalainen, puhelin 040 751 5496

Uusi työ ry:n hallituksen puheenjohtaja Saija Hellstén, puhelin 040 551 5189