Uusi työ ry: Valekevytyrittäjyys ja toimeksiantajien piittaamattomuus kitkettävä rakennusalalta

Uusi työ ry on huolissaan rakennusalalle pesiytyneestä ilmiöstä, jossa työsuhde naamioidaan kevytyrittäjyydeksi.

”Julkisuudessa olleet tiedot Tampereen työmaalta paljastuneesta laaja-alaisesta ukrainalaisten sotapakolaisten hyväksikäytöstä ovat järkyttäviä eivätkä missään tapauksessa hyväksyttäviä”, Uusi työ ry:n hallituksen puheenjohtaja Saija Hellstén sanoo.

Rakennusliitto tiedotti eilen, kuinka Tampereen Sulkavuoren jätevedenpuhdistamon työmaalla on paljastunut laaja-alainen hyväksikäyttörinki. Rakennusliiton mukaan ukrainalaisia sotapakolaisia oli palkattu työhön kevytyrittäjinä ilman, että heillä oli tietoa, mitä yrittäjyys tarkoittaa eikä työmaalla osattu kertoa, kenen palveluksessa he työskentelevät. Työmaan johdon mukaan ukrainalaiset oli välittänyt Suomeen latvialainen hyväntekeväisyysjärjestö, joka oli paljastunut tarkemmassa tarkastelussa työvoimaa vuokraavaksi yritykseksi.

”Vaikuttaa siltä, että valvonta ja vastuullisuus ovat työmaalla pettäneet täydellisesti”, Uusi työ ry:n toiminnanjohtaja Jenni Karjalainen toteaa. ”Mediatietojen valossa näyttää, että kyseessä ei ole kevytyrittäjyys ensinkään, vaan työperäinen hyväksikäyttö, jossa työnantaja on livennyt vastuustaan.”

Rakennusalan työmarkkinaosapuolet hyväksyivät vuosi sitten työehtosopimuksen yhteydessä kannanoton, jossa kevytyrittäjyys pyritään kitkemään työmailta. Linjauksen seurauksena monilta työmailta on kielletty kevytyrittäjyys kokonaan. Sen sijaan työsuhteen naamiointia kevytyrittäjyydeksi ilmenee edelleen, usein vakavassakin muodossa, kuten Tampereen työmaan tapaus osoittaa.

Uusi työ ry:n arvion mukaan Suomessa työskentelee rakennusalalla tuhansia kevytyrittäjiä, jotka nyt joutuvat pohtimaan yrityksen perustamista tai palkkatyöhön hakeutumista.

”Emme vähättele rakennusalalla ilmenneitä ongelmia, mutta nykytilanne on kestämätön kaikille osapuolille. Rehelliset ja ammattitaitoiset kevytyrittäjät on suljettu useimmilta työmailta ulos, mutta työnantajan kevytyrittäjiksi naamioimia alipalkattuja työntekijöitä tavataan tarkastuksissa toistuvasti”, Karjalainen kuvaa.

Hyväksikäyttötapauksissa suurin vastuu on toimeksiantajilla, Karjalainen painottaa.

”Toimeksiantajat hyväksikäyttävät röyhkeästi etenkin ulkomaalaistaustaisten tekijöiden tietämättömyyttä työnteon eri tavoista ja niihin sovellettavista säännöistä.”

Käyttämällä vastuullista laskutuspalvelua sekä tekijät että toimeksiantajat voivat varmistua, että kaikki sujuu lakien ja säännösten mukaan. Uusi työ ry jäsenyrityksineen etsii jatkuvasti keinoja, joilla kevytyrittäjyystoimialan vastuullisuus vahvistuu ja hyväksikäyttöön voidaan puuttua. Kaikki jäsenyritykset ovat sitoutuneet toimialan eettisiin ohjeisiin ja varmistavat käyttäjien henkilöllisyyden. Uusi työ ry:n jäsenyritysten kevytyrittäjillä on aina tapaturma- ja vastuuvakuutukset ja kevytyrittäjiä autetaan ja muistutetaan YEL-velvollisuudesta, kun vakuutusvelvollisuus täyttyy.

Rakennusalan osalta jäsenyritykset ovat lisäksi kehittämässä laskutusjärjestelmiin vähimmäistuntilaskutusta, jota pienempiä tuntilaskutuksia ei hyväksytä. Vähimmäisrajan määrittelyllä päästään puuttumaan räikeään alihinnoitteluun ja varmistamaan, että kevytyrittäjinä työskentelevien laskutus on asianmukaista. Yhdistys toivoo tämän toimenpiteen parantavan kevytyrittäjien asemaa rakennustyömailla ja sulkevan lopullisesti pois palvelusta tahot, joiden tosiasiallinen tarkoitus ei ole työn tekeminen joustavasti ja itsenäisesti.

Kevytyrittäjä ei ole työntekijä, vaan suorittaa työnsä toimeksiantosuhteessa muiden yrittäjien tapaan. Kevytyrittäjyys on tapa tehdä työtä yrittäjämäisesti ilman omaa y-tunnusta laskutuspalveluyhtiön tukemana.

Kevytyrittäjiä on rekisteröitynyt pelkästään Uusi työ ry:n jäsenyrityksiin yli 200 000, joista noin viidesosalla on aktiivista laskutusta.

”Kevytyrittäjyydellä on myös harmaan talouden kitkennässä merkittävä rooli. Moni työ, joka muuten teetettäisiin pimeänä, on kevytyrittäjyyden ansiosta vakuutettua ja verotettua”, Uusi työ ry:n hallituksen puheenjohtaja Saija Hellstén muistuttaa.

”Kevytyrittäjyys tarjoaa joustavan ja helpon tavan työllistää itsensä. Kun työsuhteen ehtojen polkemista kitketään, pitää mahdollisuus omaehtoiseen kevytyrittäjyyteen säilyttää.”

Uusi työ ry on kevytyrittäjyyspalvelujen toimialajärjestö sekä itsensätyöllistämisen ja kevytyrittäjyyden edistäjä ja puolestapuhuja. Edistämme toimialan ja siihen liittyvän lainsäädännön kehittämistä sekä kevytyrittäjien ja itsensätyöllistäjien yhteiskunnallista asemaa.

Tavoittelemme:

  • Yhdistelmävakuutusta, jolla työtä eri muodoissa tekevät voisivat vakuuttaa sosiaaliturvassa itsensä sekä yrittäjä- että palkansaajatulot yhdistämällä
  • Kevytyrittäjyyden tunnistamista lainsäädännössä
  • Harmaan talouden torjuntaa ja reiluja pelisääntöjä markkinoille
  • Kevytyrittäjien tosiasiallista oikeutta työttömyysturvaan
  • Joustavampaa ja tarkoituksenmukaisempaa eläkevakuuttamisen tapaa.