Uusi työ ry päivitti eettiset ohjeensa

Uusi työ ry on päivittänyt toimialan eettiset periaatteet, joihin kaikki jäsenyritykset ovat sitoutuneet. Uusi työ ry:n jäsenyritykset sitoutuvat esimerkiksi tunnistamaan kaikki käyttäjänsä henkilökohtaisesti sekä auttamaan viranomaisia mahdollisten epäkohtien selvittämisessä.

Periaatteita on täsmennetty myös markkinoinnin osalta. Uusi työ ry:n jäsenyritykset eivät hyväksy työsuhteen naamiointia yrittäjyydeksi eivätkä missään olosuhteissa markkinoi kevytyrittäjyyttä työnantajille mahdollisuutena kiertää työnantajavelvoitteitaan.

– Vastuullisuus ja toimialan reilut pelisäännöt ovat olleet meille erittäin tärkeitä yhdistyksen perustamisesta asti ja yksi keskeisistä syistä toimialan järjestäytymiseen. Joustavien työnteon muotojen suosio jatkaa kasvuaan ja samalla kasvaa yhdistyksen merkitys kestävän kevytyrittäjyyden edistäjänä, Uusi työ ry:n hallituksen puheenjohtaja Saija Hellstén kertoo.

Päivitetyillä eettisillä ohjeilla Uusi työ ry haluaa kuvata aiempaa selkeämmin, mitä tarkoittaa ohjeissa kuvattu lakien ja säännöksien noudattaminen. Siksi periaatteisiin on kirjoitettu auki, kuinka jäsenyritykset esimerkiksi huolehtivat tulorekisteri-ilmoituksista sekä mahdollisten ulosottojen pidätyksistä ja tilityksistä.

– Toimiala on vielä nuori ja valitettavasti markkinalla toimii myös tahoja, jotka eivät toimi kestävällä tai vastuullisella tavalla. On yhteiskunnan kokonaisedun mukaista, että joustava kevytyrittäjyys on tunnistettu ja tunnustettu työnteon tapa, mutta samaan aikaan pitää huolehtia siitä, ettei kevytyrittäjyyttä käytetä esimerkiksi työnantajavelvoitteiden kiertämiseen, Uusi työ ry:n toiminnanjohtaja Jenni Karjalainen kuvaa.

– Väärinkäytösten ehkäiseminen on ehdottomasti tärkeää, mutta se tulee tehdä niin, ettei samalla vaaranneta vastuullisten tahojen toiminnan jatkuvuutta, Saija Hellstén toteaa.

Kaikki Uusi työ ry:n jäsenyritykset varmentavat käyttäjien henkilöllisyyden, minkä avulla selvitetään, että henkilö itse omasta halustaan ryhtyy kevytyrittäjäksi.

Esimerkiksi rakennusalalla on ollut lukusia tapauksia, joissa pääasiassa ulkomaalaiset työntekijät ovat päätyneet kevytyrittäjäksi vasten tahtoaan työnantajan rekisteröiminä.

– Toivomme, että tulevaisuudessa kaikille laskutuspalveluille tulisi rekisteröintivelvoite AVIin, sillä tämä omalta osaltaan auttaisi selkeyttämään markkinaa ja tehostamaan valvontaa, Karjalainen lisää.

Uusi työ ry:n päivitetyt eettiset periaatteet

Uusi työ ry on kevytyrittäjyyspalvelujen toimialajärjestö sekä itsensätyöllistämisen ja kevytyrittäjyyden edistäjä ja puolestapuhuja. Edistämme toimialan ja siihen liittyvän lainsäädännön kehittämistä sekä kevytyrittäjien ja itsensätyöllistäjien yhteiskunnallista asemaa. Jäsenyrityksemme ovat Eezy Kevytyrittäjät, Floy, FREE.fi, Odeal, UKKO.FI sekä kevytyrittäjyysohjelmistoja kehittävä Aalto Business.

Tavoittelemme:

  • Yhdistelmävakuutusta, jolla työtä eri muodoissa tekevät voisivat vakuuttaa sosiaaliturvassa itsensä sekä yrittäjä- että palkansaajatulot yhdistämällä
  • Kevytyrittäjyyden tunnistamista lainsäädännössä
  • Harmaan talouden torjuntaa ja reiluja pelisääntöjä markkinoille
  • Kevytyrittäjien tosiasiallista oikeutta työttömyysturvaan
  • Joustavampaa ja tarkoituksenmukaisempaa eläkevakuuttamisen tapaa.

Lisätiedot:

Toiminnanjohtaja Jenni Karjalainen, jenni.karjalainen@uusityo.fi, puhelin 040 751 5496

Hallituksen puheenjohtaja Saija Hellstén, saija.hellsten@eezy.fi, puhelin 040 551 5189