Uusi työ ry – vastine Li Anderssonille

Opetusministeri Li Andersson esitti kolumnissaan (Näennäinen yrittäjyys on suuri epäkohta työelämässä, 14.11.2020, mtvuutiset.fi) kevytyrittäjyyteen liittyen useita väitteitä, jotka eivät pidä paikkaansa. 

Kolumnissaan ministeri Andersson oikoo mutkat suoriksi ja esittää, että kaikki tai vähintään valtaosa kevytyrittäjistä olisivat näennäisyrittäjiä, alistettuja ja riistettyjä ilman minkäänlaisia oikeuksia ja turvaa. 

Todellisuudessa kevytyrittäjyyden iso kuva on hyvin toisenlainen. Uusi työ ry:n jäsenyritykset edustavat noin 90 % koko toimialan liikevaihdoista. Uusi työ ry:n jäsenyrityksien vuonna 2019 toteuttama asiakaskysely kertoo, että 89 % kevytyrittäjistä on hyvin tai melko tyytyväinen tilanteeseensa ja 82 % aikoo jatkaa kevytyrittäjinä tulevaisuudessakin. Lähes kaksi kolmannesta vastaajista on toiminut kevytyrittäjänä yli vuoden, yli 45 % on toiminut kevytyrittäjänä yli 2 vuotta.

Jos tästä ryhmästä halutaan väen väkisin tehdä työntekijöitä, voidaan varmasti jo puhua pakkotyöntekijyydestä – kenen etua silloin ajetaan?

Moni muukin faktana esitetty asia on toisin kuin Li Andersson antaa kolumnissaan ymmärtää: esimerkiksi koko edellä mainittu ylivoimainen enemmistö kevytyrittäjistä on myös vakuutettu työajan tapaturmavakuutuksella.

Kevytyrittäjyys ei ole sama kuin alustatyö eikä alustatyö ole sama kuin kevytyrittäjyys. Valtaosa kevytyrittäjistä saa toimeksiantonsa ihan perinteisten reittien kautta, aktiivisella myynnillä ja markkinoinnilla, verkostojen kautta ja niin edelleen (Uusi työ ry:n jäsenkyselyyn vastanneista 3,2 % sai toimeksiantoja jonkin alustan kautta). Toisaalta monella alustatyötä tekevällä on oma y-tunnus eli he eivät ole Uusi työ ry:n määritelmän mukaisia kevytyrittäjiä. Alustatyötäkin on monenlaista: on alustoja, jotka itse tarjoavat jotakin palvelua ja toisaalta sellaisia, jotka ovat nimensä mukaisesti vain alusta, jolla työnsuorittaja ja toimeksiantaja voivat kohdata. Päättäjien olisi hyvä tarkistaa faktat ja termit ennen julkisia ulostuloja; yhteinen keskustelu on hedelmällisempää, kun käytetään yhtenäistä terminologiaa.

Uusi työ ry:n hallitus,
Joonas Tuompo
Saija Hellstén
Ukko Kumpulainen
Anssi Mieho
Tommi Hämäläinen

Lisätietoja:
Joonas Tuompo
Hallituksen puheenjohtaja
0401876486
joonas.tuompo@uusityo.fi

Saija Hellstén
Hallituksen varapuheenjohtaja
+358 40 5515189
saija.hellsten@uusityo.fi