Yrittäjien heikko tuntemus eläke- ja sosiaaliturvasta vakava asia (mielipidekirjoitus TS 7.7.2022)

Kun suomalaista eläkejärjestelmää on arvioitu kansainvälisesti, on sen erityiseksi ansioksi nostettu järjestelmän helppous ja yksinkertaisuus kansalaisille. Eläke kertyy samoin säännöin kaikille, myös yrittäjille.

Eläketurva pysyy myös työpaikan vaihdoksissa. Kiitosta saa myös kattavuus: yrittäjien eläketurvasta on huolehdittu vastaavin perustein kuin palkansaajilla.

Näistä lähtökohdista huolimatta tuore Elon ja Uusi työ ry:n selvitys kertoo, että kolmannes kevytyrittäjistä kokee YEL-järjestelmän hankalaksi ja jäykäksi. Yli 43 prosenttia kevytyrittäjistä arvioi yrittäjän eläketurvan pohjana toimivan työtulon määrittelyn vaikeaksi.

Hankaluuden kokemus näkyy myös heikkona YEL-järjestelmän tuntemisena. Puolelle kevytyrittäjistä on epäselvää, että yrittäjän eläkevakuutus YEL vaikuttaa yrittäjän vanhuuseläkkeen tasoon. Samoin tietämys YELin vaikutuksesta sosiaaliturvaan on heikolla tasolla. Ainoastaan 44 prosenttia tietää vaikutuksesta sairauspäivärahaan ja 37 prosenttia työkyvyttömyyseläkkeen suuruuteen.

Tietämättömyys on vakava asia, kun kysymys on yrittäjien omasta eläke- ja sosiaaliturvasta. Tiedonpuute voi vaikuttaa yksittäisen yrittäjän elämään kymmeniä vuosia eteenpäin. Tutkimuksesta kävi ilmi myös, että lähes kolmannes (28 prosenttia) alle 30-vuotiaista kevytyrittäjistä ei osaa vastata kysymykseen, onko heillä yrittäjän eläkevakuutus.

Yrittäjän eläkevakuutusjärjestelmää on tarkoitus muuttaa vuodenvaihteessa. Lakia tarkennetaan sen osalta, miten yrittäjän eläkevakuuttamisen pohjana olevaa vuotuista työtuloa määritellään.

Muutoksen jälkeen myös työtuloa tarkastellaan jatkossa säännöllisesti, kolmen vuoden välein. Uudistus on hyvä askel yrittäjän eläke- ja sosiaaliturvan tason varmistamisessa.

Erilaisten yrittäjien kokemuksia järjestelmästä tulee kuulla herkällä korvalla. Samoin tulee tunnistaa, miten yhteiskunta ja työelämä ympärillämme muuttuu.

Järjestelmän tärkein tehtävä on varmistaa, että jokaisella Suomessa toimivalla yrittäjällä on riittävä eläke- ja sosiaaliturva. Suunniteltujen muutosten riittävyyttä kannattaa arvioida.

Lähtökohdat yrittäjän eläkejärjestelmälle ovat hyvät, mutta turvan tuntemuksessa ja helppouden kokemuksessa on parannettavaa. Tässä on kaikilla toimijoilla tehtävää. On huolehdittava siitä, että yrittäjillä ja yrittäjyyttä harkitsevilla on kaikki edellytykset ja riittävät tiedot oman sosiaaliturvansa ylläpitämiseen.

KATJA VEIRTO

yhteiskuntasuhdejohtaja, työeläkeyhtiö Elo

JENNI KARJALAINEN

toiminnanjohtaja, Uusi työ ry.

(Kirjoitus julkaistu Turun Sanomissa 7.7.2022)