Uusi työ ry: Yksinyrittäjän sosiaaliturva kaipaa nopeaa parannusta

Koronavirusepidemia on viimeistään on havahduttanut huomaamaan puutteet yksinyrittäjän sosiaaliturvassa sekä sen, ettei kankea YEL-järjestelmä palvele yksinyrittäjyyttä sen nykyisissä muodoissa.

YEL-vakuuttaminen on haasteellista paitsi monille kevytyrittäjille myös muille yksinyrittäjille. Yrittäjän eläkevakuuttamisen malli on vaikeasti ymmärrettävä eikä se ota huomioon modernia työelämää, jossa yhä useampi suomalainen yhdistää yrittäjätuloja muihin tuloihin. Erityisesti ilman omaa y-tunnusta harjoitettava kevytyrittäminen on monesti sivutoimista tai sesonkiluonteista, ja siksi tulot yritystoiminnasta ovat epätasaisia. Malli ei myöskään palvele eikä kannusta sitä kasvavaa suomalaisten joukkoa, jotka haluavat kokeilla yrittäjyyttä pienimuotoisesti. 

Yksinyrittäjien sosiaaliturvan parantamiseksi tulisi tehdä seuraavat muutokset: 

  1. Eläkevakuuttamisen malli, joka perustuu todellisiin tuloihin.
    Yrittäjä voisi valita YEL-mallin, jossa vakuutusmaksu perustuisi todellisiin ansioihin. Todellisiin ansioihin perustuva malli ottaisi huomioon kausivaihtelut eli olisi aina oikealla tasolla ja toisi automaattisten jouston niille kuukausille, jolloin yritystoimintaa tai -tuloa ei ole. Lisäksi todellisiin ansioihin perustuva malli olisi selkeämpi ja yksinkertaisempi. 
  2. Työttömyysturvan perustaksi yhteenlasketut ansiot työn tekemisen muodosta riippumatta.
    Luodaan yksi työssäoloehto, joka huomioi kaikki ansiot: esimerkiksi työttömyysturva määräytyisi sekä työsuhteesta että yrittäjätoiminnasta saatujen todellisten (ei arvioihin perustuvien) tulojen perusteella. Nykyinen malli, jossa työssäoloehto täyttyy vasta, kun YEL-vakuutus on ollut voimassa 15 kuukautta on kohtuuton eikä kannusta aloittamaan yritystoimintaa. Sivutoiminen yrittäjä jää helposti kokonaan väliinputoajaksi. 

Nämä uudistukset parantavat keskeisesti yrittäjän sosiaaliturvaa ja tukevat sitä kasvavaa suomalaisten joukkoa, jotka saavat tuloja useista lähteistä.

Tarkempaa tietoa Uusi työ ry:n tavoitteisiin yrittäjien sosiaaliturvan parantamiseen liittyen löytyy yhdistyksen hallitusohjelmatavoitteista. Kevytyrittäjien näkemyksiä eläkevakuuttamisesta on koottu tutkimusyhteenvetoon.